– En hållbar offentlig ekonomi är till fördel för den kommunala ekonomin. Ju mer man minskar inkomsterna och ökar utgifterna nu, desto större kommer de korrigerande åtgärderna vara i framtiden, säger Kommunförbundets styrelseordförande Joona Räsänen (SDP).

Finansministeriets budgetproposition är generöst tilltagen trots att statens budget uppvisar cirka 8000 miljoner euro underskott. Det konstaterar Kommunförbundet i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet här.

– För att undvika en ryckig kommunalpolitik de kommande åren måste den offentliga ekonomins kostnader tyglas, säger Joona Räsänen.

De kommande årens finansiella svängrum krymper på grund av långsammare ekonomisk tillväxt, stigande räntor, befolkningens stigande ålder och den kostnadsdrivande situationen till följd av kriget i Ukraina samt flera utökade skyldigheter för den offentliga sektorn och ytterligare reglering.

Den kommunala ekonomin utmanas också av bristen på kompetent arbetskraft samt de fortsatta effekterna av pandemin.

– Staten måste fullfölja sina åtaganden och kompensera kommunerna fullt ut i år för kostnader för hälsosäkerhet till följd av coronapandemin, säger verkställande direktör Minna Karhunen.

Kommunerna ska ges tillräckligt stabil finansiering och arbetsro att sköta sina ständigt ökande uppgifter på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt på det lokala planet.

– Med tanke på de stigande priserna, behöver nivån och beständigheten i finansieringen av kommunernas skyldigheter beaktas tillräckligt under de kommande åren. Samtidigt måste statens normstyrning luckras upp, säger chefsekonom Minna Punakallio.