I december är det igen dags för en uppdatering i förskottsuppbörds- och pensionsfrågor. Kommunförbundets långvariga samarbetspartner och expert på skattefrågor Karl-Johan Sigfrids drar förskottsuppbördsdelen. Kommuntorgets utbildningsteam ställde några frågor till Kalle:

Vad är det viktigaste och mest aktuella som du kommer att behandla på förskottsuppbördsutbildningen i Vasa och Mariehamn?

Enligt tradition kommer jag att tala om skatteändringarna i löntagarbeskattningen. I regeringens budgetförslag finns inga radikala ändringar men nog några mindre sådana. Inkomstregistret har varit i bruk snart i ett år. Jag kommer att berätta om hur det har fungerat hittills och vad som har visat sig vara krångligt.

Vad kännetecknar en lyckad kurs? Vad vill du att deltagarna tar med sig hem i bagaget?

En kurs har varit lyckad om deltagarna kan dra nytta av det de lärt sig på kursen i sitt arbete. Dessutom är det nyttigt att de får träffa kolleger samt att de kan ställa direkta frågor till mig och genast få svar på dem.

Hur länge har du samarbetat med Kommunförbundet?

Jag vill minnas att det är från och med mitten av 1990-talet. Då den nya Kommunallagen kom år 1995 innehöll den ändringar angående kommunernas bokföringsskyldighet som jag föreläste om på Kommunförbundets kurser.

Vad inspirerar dig och hur får du energi att fortsätta med detta arbete år efter år?

Arbetet är självständigt. Jag får själv välja vad jag gör och vad jag pratar om. Dessutom får jag diskutera med experter, alltså kursdeltagarna.

Har du något särskilt minne från något av Kommunförbundets utbildningstillfällen som du fungerat som föreläsare vid?

Många kurser har ägt rum på Åland och ett par gånger har det varit utmanande att ta sig till Mariehamn med båten från Åbo till Långnäs. På grund av storm och blåst har det varit osäkert om båten kan ta i hamn.