04.12.2019 | Mariehamn
Inspirera andra! Dela evenemang

Förskottsuppbörden 2020 och aktuella pensionsfrågor, Mariehamn

I december är det igen dags för en uppdatering i förskottsuppbörds- och pensionsfrågor.

Kursen är avsedd för personer som ansvarar för löne-, skatte- och pensionsfrågor i kommuner, kommunalförbund, kommunala affärsverk och bolag, samt församlingar.

Kl 9.40-12.30 (morgonkaffe serveras fr.o.m 9.15)

Ändringar i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter 2020

 • skatter och avgifter
 • skatteavdrag
 • arbetsgivarens socialskyddsavgift
 •  pensionsavgifter och arbetslöshetsavgifter

Förskottsinnehållning och källskatt 2020

 •  skattekort och verkställandet av förskottsinnehållning
 • löner och ersättningar till utländska arbetstagare

Kostnadsersättningar och förmåner

 • skattefria resekostnadsersättningar
 • naturaförmåner
 • skattefria personalförmåner

Nyheter gällande inkomstregistret samt övergången till Suomi.fi identifiering

Övriga aktuella frågor

Föreläsare: Karl-Johan Sigfrids, Oy Certima Ab

12.30-13.30 Lunch

kl 13.30-16.30

Aktuellt hos Keva 

 • Aktuellt hos Keva
 • De kommunala pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund
 • Aktuella frågor om olika pensionsalternativ
 • Yrkesinriktad rehabilitering
 • Hur man söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering
 • Inkomstregistrets inverkan på anmälningstrafiken
 • Kevas nyckeluppgifter


Föreläsare: Henrik Fröberg, Keva