JHL: Räcker kommunernas pengar?

Päivi Niemi-Laine är ordförande för JHL.
Päivi Niemi-Laine är ordförande för JHL.
14.10.2016

Kommunernas nedskärningar av service och personal bekymrar JHL-facket. Ordförande Päivi Niemi-Laine är oroad över kommunernas iver att skära ned servicen och minska personalen.

Flera kommundirektörer har i en färsk enkät varnat om att reformen av social- och hälsovården kommer att leda till ytterligare uppsägningar.

– På det här sättet undantränger man det faktum att kommunerna enligt grundlagen är skyldiga att ordna tjänster för sina invånare, säger Niemi-Laine.

Kommunerna kan inte fungera på kommersiella grunder, påpekar hon.

– Det är speciellt viktigt att tänka ut hurdana konsekvenserna är för samhället om medborgarna blir utan tjänster och arbetslösheten ökar.

Kommunerna tappar majoriteten av sina intäkter i vårdreformen. Kommundirektörerna har i flera omgångar varit tveksamma till hur kommunernas intäkter ska räcka för att täcka alla de tjänster som blir kvar på kommunernas ansvar.

Regeringen måste enligt Niemi-Laine se till att kommunerna kan sköta sina uppgifter när vårdreformen träder i kraft

– Kommunernas ekonomi får inte lämnas åt sitt öde. I vårdreformen ska kommunerna få starta från rent bord och ges tillräckliga finanser för att sköta sina skyldigheter.

I kommunerna bereds nu nästa års budgeter. De föreslagna servicenedskärningarna har motiverats med att arbetsmarknadens konkurrenskraftsavtal tvingar kommunerna att skära i sin service. Enligt Niemi-Laine stämmer detta inte.

– Sipiläs regering gav ett tydligt löfte om att konkurrenskraftsavtalets återverkningar ska kompenseras till kommunerna så att kostnaderna inte ökar.
JHL är ett fackförbund för den offentliga sektorn och välfärdsområdena.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här