De vinnande förslagen ska förverkligas nästa år.

Åbo sällar sig till de städer som inför deltagande budgetering, det vill säga ger invånarna möjligheten att påverka vad stadens medel används till.

– Den deltagande budgeteringen förenar ekonomi och demokrati. Det öppnar upp en kanal för var och en i staden att föreslå, utveckla och rösta om en del av stadens budget. Den deltagande budgeteringens olika implementeringsskeden är transparenta och öppna för dialog, säger utvecklingschef Sari Kinnunen i ett pressmeddelande.

Fördelas över åtta områden

Den föreslagna summan för den deltagande budgeteringen är en miljon euro. Stadsstyrelsen fattar beslut om summan på sitt möte på måndag.

Jämfört med Helsingfors, som avslutade sin deltagande budgetering OmaStadi i slutet av 2019, delar Åbo ut mer pengar per invånare. I Helsingfors var summan cirka 2,5 euro per invånare. I Åbo föreslås en summa som är nästan dubbelt större, 5,22 euro per Åbobo.

Miljonen är tänkt att fördelas mellan åtta områden. De angivna summorna för områdena är 100 000 och 150 000 euro. Att en del områden får större summor motiveras med positiv diskriminering.

Områdena är indelade enligt följande: Kråkkärret-Laustis, Nummis-Hallis, Runosbacken-Raunistula och Pansio-Jyrkkälä föreslås få 150 000 euro var. Hirvensalo-Kakskerta, Skansen-Uittamo, Västra centrum och S:t Marie-Patis föreslås få 100 000 euro var.

Områdena valdes utgående från etnisk differentiering och socioekonomisk situation. För den senare användes följande mätare: utbildningsnivå, låginkomsthushållens andel och arbetslöshetsprocenten.

Förslag samlas in i april

Bland områdena som tilldelas deltagarbudget finns inte Åbo centrum, av den anledningen att centrum utvecklas genom en innovationstävling som genomförs i år. Också centrumbornas invånare får rösta om hur deras närmiljö ska utvecklas.

Förslaget är alltså att alla Åbobor som fyllt 13 år kan rösta om hur pengarna i den deltagande budgeteringen ska användas. Invånare i varje område kan, oavsett ålder, ge förslag på projekt som pengarna ska användas för.

Förslagen samlas in digitalt i april, och enskilda förslag går sedan vidare till planering. Den genomförs i samarbete mellan staden och de som gett förslagen. Själva omröstningen genomförs digitalt, på bekanta plattformar, men också andra röstningsmöjligheter kommer att finnas.

De vinnande förslagen förverkligas 2021.