Nytt år och nya möjligheter, brukar man säga. Det här året stämmer uttrycker snäppet bättre in på våra kommuner eftersom stora reformer skakar om kommunfältet.

Kommunerna står inför en ny situation då en av deras största uppgifter – ansvaret för social- och hälsovården – tas bort från dem samtidigt som en stor del av deras inkomster kanaliseras till välfärdsområdena.

Samtidigt förbereder sig kommunerna att ta över sysselsättningstjänsterna från staten med start år 2025.

En del kommuner har redan gjort ändringar i sina organisationer, medan andra kommuner väntar och funderar på hur organisationen kunde se ut efter att reformerna genomförts.

I till exempel Borgå fattades nyligen beslut om att grunda en ny livskraftsnämnd som ska behandla sysselsättnings- fritids- och näringslivsfrågor. I Esbo valde man att redan år 2021 göra ändringar i sin förvaltningsstadga för att effektivera och anpassa organisationen ii god tid innan vårdreformen träder i kraft.

Kommunerna kan välja att se på reformerna som ett hot eller som en möjlighet. Jag tror starkt att de bästa idéerna och verksamhetssätten föds ur ett positivt synsätt. Att genomföra organisationsförändringar och ändra i kommunens förvaltningsstadga är kanske inte alltid den snabbaste processen, men genom att följa den demokratiska processen blir det åtminstone rätt.

Några andra tips på vägen till er kommuner som planerar ändringar i era förvaltningsstadgor. Regeringen föreslår att kommunen tar in bestämmelser för störningar och undantagsförhållanden i sin förvaltningsstadga. Passa också på att se över tvåspråkighetsaspekterna i er förvaltningsstadga samtidigt. Det är viktigt att de språkliga rättigheterna tryggas i kommunens verksamhet. Finns det till exempel någon skrivning i er förvaltningsstadga om hur uppföljning och rapportering av de språkliga rättigheterna förverkligas?

Gott Nytt År med Nya möjligheter!