Välfärdsområdesvalet  – inget kort ord där inte. I januari får vi igen gå till val igen, eller rättare sagt ni får gå till val. Jag är Helsingforsbo och därmed har jag inte rätt att rösta eller ställa upp i välfärdsområdesvalet.

I januari, ungefär på samma sätt som i kommunalvalet, väljs medlemmarna till välfärdsområdenas fullmäktige. Fullmäktigeperioden för de invalda välfärdspolitikerna börjar i mars och slutar i maj 2025. Nästa områdesval sammanfaller med kommunalvalet 2025 och från och med då ska mandatperioderna löpa parallellt i kommun och välfärdsområde.

I Helsingfors har man redan i lagstiftningen bestämt att stadsfullmäktige sköter dubbla uppgifter och tar på sig ansvaret för organiserandet av social- och hälsovården. Därför är Helsingforsbor varken röstberättigade eller valbara i områdesvalet. Däremot kommer röstberättigade från andra välfärdsområden att kunna rösta på förhandsröstningsställen i Helsingfors.

Känns det komplicerat?

Valet kommer att ordnas som alla andra val, förstås med beaktande av en ganska svårbedömd coronasituation. Tidpunkten – 23 januari 2022 – gör det inte helt lätt att använda sig av röstningsställen utomhus.

Valbarhetsreglerna annorlunda

Även om välfärdsområdesvalet inte ger upphov till stora känslor, så finns det en liten detalj värd att uppmärksamma: Det är lätt att tänka att samma personer som idag sitter i ledningen för sjukvårdsdistrikten också kommer att väljas in i välfärdsområdenas fullmäktige. Men de facto skiljer sig valbarhetsreglerna mellan samkommuner det vill säga sjukvårdsdistrikt och välfärdsområden rätt markant.

Om du är anställd av en samkommun är du inte valbar till samkommunens organ, inte heller till dess fullmäktige. Sjukvårdsdistriktens egen personal finns alltså inte representerad bland de ”högsta hönsen”. För välfärdsområdet gäller andra regler och det är bara de högsta ledarna, direktörerna och cheferna inom välfärdsområdets organisation och verksamhet, som inte är valbara till fullmäktige. Gemene anställd kan gott ställa upp och bli invald.

En joker gällande behörigheten är också det faktum att valbarhetsreglerna gäller för välfärdsområdets ledare, direktörer och chefer. Välfärdsområdena finns ju inte ännu, så reglerna tillämpas nu i detta första val på den tillfälliga personal som välfärdsområdenas temporära beredningsorgan (på finska VATE ) har tillsatt. Detta innebär att invalda under resans gång kan bli tvungna att hoppa av om en ledande position inom välfärdsområdet lockar mer.