Hösten är alltid bråd på Kommunförbundet och en av höjdpunkterna är Kommunmarknaden i mitten av september. Traditionellt har ett svenskspråkigt parallellprogram ordnats separat från det finskspråkiga programmet och förr tiden ordnades till och med ett svenskt café under temat ”Smaker från Svenskfinland”.

För de finlandssvenska besökarna har Kommunmarknaden varit ett tillfälle att nätverka, att träffa Kommunförbundets experter och att få inspiration och lära sig nytt.

I år gjorde vi ett försök med ett integrerat tvåspråkigt program i stället för det separata svenskspråkiga programmet. Tanken var att erbjuda kunskap och inspiration på åt båda språkgrupperna. På samma gång ville vi sparra det interna utvecklingsarbetet att beakta också svenska besökare.

Responsen på vårt försök var tudelad. Några tyckte det var ett bra drag att inte separera språkgrupperna, medan andra kände sig förbisedda och saknade tillfälle att nätverka på svenska. Rent statistiskt tyder besökarantalet varken på en flopp eller hit.

Vi kommer också att se till att det finns eget finlandssvenskt utrymme både tids- och platsmässigt för att umgås och nätverka.

Vad har vi då lärt oss? Hur ska vi göra nästa år? Vi ska göra om, och göra bättre.

Vi kommer inte att gå tillbaka till enskilt svenskt program. Vi kommer att fortsättningsvis integrera det svenska programmet men satsa mer än i år på att få äkta svenskspråkigt innehåll i de tvåspråkiga seminarierna, varvat med helt svenskspråkiga programpunkter.

Men vi kommer också att se till att det finns eget finlandssvenskt utrymme både tids- och platsmässigt för att umgås och nätverka. Jag hoppas själv på att litet av ”Smaker från Svenskfinland” skulle kunna födas på nytt där.

Och vi kommer också att bli bättre på att i tid bevaka tvåspråkigheten i själva evenemanget. Skyltar, infografik, språkkunskaper och förhoppningsvis också digitjänster.

Arbetet med nästa års Kommunmarknad börjar för vår del efter jul. Hör gärna av er med respons – ros och ris!