I början av hösten färdigställdes forskningsrapporten Förenande ledarskap, som sonderar kommundirektörernas kompetensbehov nu och i framtiden. Även om största delen av mina tankar kan läsas i rapporten är materialet och objektet för undersökningen så pass intressant att den lockar till vidare funderingar. Senast undrade jag vad den politiska ledningen kunde lära sig av undersökningen som granskade den professionella ledningen. Nu anser jag att de kan lära sig en hel del.

Oberoende av om det är en borgmästare eller en tjänsteinnehavare som leder kommunen eller om vi talar om styrelsens ordförande eller kommundirektören handlar det om att leda tillsammans med och för människor. I praktiken genomförs ledningen på olika gränsytor och i olika sammanhang av samarbete och partnerskap. Kommuner och städer är platser och plattformar där olika intressen och olika villkor möts i växelverkan, aktiviteter, lärande och tillväxt.

Kommunen som en förenande plattform för många olika ärenden gör att ingen ledare, inte ens den starkaste och skickligaste, kan sköta allt själv.

Ett öppet och förtroendefullt förhållande mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare är avgörande för kommunens och staden framgång. Relationerna till näringslivet, kommuninvånarna och grannkommunerna måste också vara i skick. I bästa fall fungerar också samspelet mellan nationella aktörer och kommunernas gemensamma krets.

I praktiken är ledarna i ständig växelverkan och samarbetar med flera aktörer. Av denna anledning måste kärnkompetensen för kommunernas alla ledare vara växelverkan, självkännedom och ständigt lärande.  En ledare behöver ofta sammanföra människor för att hitta lösningar på akuta problem eller för att skapa gemensamma framtidsvisioner.

En infallsvinkel som betonar förenande och partnerskap leder oundvikligen till att ledarens vilja och förmåga att förstå olika referensgrupper och människor accentueras. Viljan att förstå är en del av en allmän nyfikenhet och ett intresse för människors sätt att agera. Förmågan att förstå utgår från en förmåga att kunna sätta sig in i en annan människas situation, empati.

I ett ledarskap räknas inte bara ekonomiska, administrativa och juridiska kunskaper utan förhandlingsförmåga och förmågan att övertyga och skapa minnesvärda berättelser och inspirerande framtidsvisioner.

Den politiska och professionella ledningens mångsidiga kompetens och ständiga kompetensutveckling är av stor betydelse för framtidens kommuner. Ledarna kan inte ensamma lösa elakartade problem men deras kompetens är avgörande för vilka aktörer man kommer att samarbeta med och hur man lyckas hitta lösningar på problemen.

Slutligen skapas väl hela lokalförvaltningens värde av att man på ett övertygande sätt kan hitta lösningar på sådant som bekymrar människor och att man gripa tag i de möjligheter som omvärldsförändringarna ger upphov till.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *