Inför budgetåret 2016 befinner sig Sibbo i en situation där recessionen i Finlands ekonomi är inne på sitt åttonde år. Inom kommunsektorn innebär detta å ena sidan att inkomsterna minskar fortlöpande och å andra sidan att kommuninvånarnas behov av tjänster alltjämt ökar.

I Finland planeras en reform av social- och hälsovården, som skulle innebära att cirka hälften av kommunernas verksamhet inom de närmaste åren flyttas till en regionförvaltning, varvid kommunerna grundligt måste tänka över sin identitet. Immigrationen har ökat explosionsartat och vi vet ännu inte hur detta i praktiken kommer att inverka på kommunerna i framtiden. Det är i alla fall säkert att integrationsarbetets betydelse kommer att öka.

Den aktuella situationen innebär att året kommer att vara ytterst utmanande för hela kommunsektorn. För att vi fortsättningsvis ska kunna erbjuda våra invånare goda bastjänster måste vi klara oss bättre än de övriga kommunerna. Och vi har goda förutsättningar till detta så länge vi samtidigt kan förverkliga vår kostnadsdisciplin, tillväxtstrategi och tjänstereform.

Grytlocksprincipen inom ekonomin och tillhörande Operation Induktionsspis har en central betydelse för vår kommuns framtid. Hösten 2014 drog kommunfullmäktige upp riktlinjerna för effektiveringsåtgärder på över fem miljoner euro, och vi måste fortsätta att förverkliga dessa även under år 2016. Genom denna kostnadsdisciplin skapar vi tillräckligt med ekonomiskt spelrum för att tjänstereformen kan få den tid den behöver.

Sibbos situation är spännande också därför att den länge planerade befolkningstillväxten nu förverkligas. I södra Sibbo byggs som bäst ett dussin flervåningshus och i Nickby håller tillväxten på att starta. Detta kommer att ställa ytterligare utmaningar för vår tjänsteproduktion men hämtar också in välkomna skatteintäkter. Vi har dock inga erfarenheter av serviceproduktion i en mångfaldig bosättning, eftersom nya invånare hittills i huvudsak hittat sina hem i småhusområden.

Tjänstereformen i Sibbo, som internt kallas Operation Induktionsspis, har en central roll då vi söker smartare och effektivare sätt att producera våra tjänster till nuvarande och nya Sibbobor och den förbättrar kommunens ekonomi med minst fem miljoner euro innan utgången av detta årtionde. Och i detta arbete är digitaliseringen ett betydande nytt redskap. För att dessa nya sätt att producera tjänster ska vara så effektiva som möjligt för kommuninvånarna måste vi bättre förstå våra invånares vardag samt engagera kommuninvånarna och övriga partners i utvecklandet av tjänsterna. Detta arbete har vi startat i form av Forum Sibbe hösten 2015.

Nu behöver vi en god arbetsinsats av alla för att uppnå dessa mål så att Sibboborna har tillgång till bra bastjänster även i framtiden.

Mikael Grannas
Kommundirektör

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *