Rektorer i Jakobstad och Lovisa hade räknat med att skolorna fortsätts hållas stängda.

Peter Lindqvist, rektor i Oxhamns skola, med elever i årskurserna 6–9, överraskades inte av regeringens besked på måndag kväll att skolorna hålls stängda fram till åtminstone den 13 maj.

– Det var väntat i och med att situationen i andra länder visar att coronaepidemin är ett förlopp som pågår längre än en månad.

Undantagsförhållandet innebär att endast elever som behöver specialstöd och elever i årskurserna 1–3 får undervisning i vanlig ordning. Enligt undervisningsminister Li Andersson har kring 75 procent av första- till tredjeklassarna stannat hemma och fått undervisning per distans.

Lindqvist säger att för Oxhamns skolas del har distansundervisning inneburit anpassningar men också att nya bekymmer uppdagats. Dessa försöker skolan lösa vartefter. Prov i matematik och språk försöker man hålla i vanlig ordning, medan andra prov blir av mera reflekterande och jämförande slag, säger Lindqvist.

Kan de sista veckorna i maj utnyttjas, om skolornas öppnas den 13:e?

– Slutet av maj går långt till att förbereda inför sommarlovet, och niornas slutvitsord ska vara insända den 19 maj, så det finns inte mycket man kan göra. Det handlar mera om det sociala, om att få en avslutning på terminen.

Hur kommer situationen att påverka niornas slutvitsord?

– Vi väntar på tydliga instruktioner från Utbildningsstyrelsen om bedömningen, och hoppas att de blir tydliga och inte måste tolkas. Situationen är beklaglig för de elever som tänkt göra en slutspurt under våren för att höja betygen. Ofta är de elever som är i behov av mera stöd. Men regeringen har lovat att ingen elevs möjlighet att studera vidare ska påverkas av det här.

I dag lanserades kampanjen ”Dator till alla”, där bland annat Kommunförbundet och Utbildningsstyrelsen är och samlar in datorer till elever som inte har nödvändiga distansverktyg. Lindqvist säger att det finns en del elever som måste ty sig till pekplattor, och att det här inte är optimalt.

I övrigt är det långsamma nätförbindelser som orsakar mest huvudbry, säger han.

Kraven sänks

I Jakobstad har man inte diskuterat någon förlängning av läsåret, säger Peter Lindqvist och detsamma gäller för Generalshagens skola i Lovisa, säger rektor Lotta Juslin.

– Vi väntar och ser vad som händer, säger Juslin, som är mest överraskad av att regeringen lämnat öppet för att skolorna kan öppna i maj.

– Vi hade räknat med att skolorna hålls stängda hela maj månad.

Vardagen i Generalshagens skola, där elever från förskola till sjätte klass går, har börjat löpa, säger Juslin. Efter en trevande inledning har man insett vad som fungerar bra och mindre bra.

– Mest är vi oroade över att familjerna överbelastas, och vi försöker hålla koll så att föräldrarna inte tvingas ta för stort ansvar för skolgången. Vi har bett dem ta kontakt om uppgifterna blir för många – eller för få.

Generalshagens skola har också en uppsamlande klass för elever med specialbehov. Elever i årskurs 1–4 från två andra skolor får närstöd i skolan, och det har visat sig vara utmanande, säger Juslin, speciellt eftersom en lärare ska försöka följa de olika elevernas scheman.

– Man får anpassa sig och sänka kraven.

Tekniska utmaningar

Det här gäller för alla elever, fortsätter Juslin. Barns tekniska färdigheter styrs ofta av vad föräldrarna kan och det gäller att använda sig av olika medel och komma överens individuellt med eleverna om uppgifterna.

– Lärarna har daglig kontakt med eleverna och ringer om nödvändigt. Det är tur i oturen att situationen uppstod sent på läsåret. Nu har lärarna en känsla för vilka behov som eleverna har.

Generalshagens skola är med i ”Dator till alla”-kampanjen, för att försäkra sig om att alla som behöver en dator också får en. Just nu är läget rätt bra, då skolan lånat ut datorer till eleverna. Men tekniska hjälpmedel är inte det enklaste för varken barn eller föräldrar, och Juslin konstaterar att eftersom skolan inte hann ge handling för eleverna så gick mycket av den första tiden till att förklara hur olika program fungerar.

Skulle skolorna öppna den 13 maj så har det ingen större skillnad för undervisningen, säger Juslin.

– Det tar eleverna en vecka att få fatt på skolvardagen. För familjerna kan det göra en stor skillnad, och visst vore det skönt att träffa eleverna och kunna avsluta skolåret.

Ja hur gör ni om ni inte kan sjunga ”Den blomstertid nu kommer”?

– Vi kan göra det via nätet! Vi sätter redan nu upp en massa videor och grejor, så det fixar sig nog.