Regeringen förbereder sig på att skolorna återgår till normal ordning först på hösten.

Regeringen förlänger de begränsningsåtgärder som tidigare införts för att bromsa spridningen av coronaviruset fram till den 13 maj. Ibruktagningsförordningar lämnas till riksdagen i på tisdag.

Begränsningarna inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen på olika skolstadier förlängs också med en månad fram till samma tidpunkt. Regeringen utesluter inte att undantagsarrangemangen inom undervisningen förlängs till utgången av terminen, om begränsningen av epidemin kräver det, och inleder förberedelser för det scenariet.

Villkoren för trafiken vid de nordliga och västliga gränserna kan komma att skärpas person- och passagerartrafiken till sjöss stoppas, med undantag för gods- och frakttrafiken. Provtagningen och testerna i Finland ska utökas ytterligare, meddelar regeringen. Det här för att påvisa fall av coronavirussmitta och för att stävja epidemin. Personalen inom social- och hälsovården ska alltid testas om det finns minsta misstanke om sjukdom.

På tisdag lämnar regeringen en förordning till riksdagen om stängning av restauranger, caféer och serveringsställen. Avsikten här är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Begränsningen av öppethållningen gäller till den 31 maj 2020, men det är möjligt att sälja mat för avhämtning.