Regeringens experiment med frivillig svenska och finska kommer att omfatta 2 200 elever. Experimentet startar i augusti 2018 och gäller elever i årkurserna 5 och 6 i den grundläggande utbildningen.

I de skolor som deltar i försöket kan eleverna ersätta den obligatoriska svenskan eller finskan med ett annat språk.  Elever som väljer bort svenskan kommer att kunna välja bort svenskan också i andra stadiet det vill säga i yrkesskolor och i gymnasier. Det är frivilligt för elever att delta i försöket.

Lagförslaget ges nu ut på remiss.  Försöket kräver en temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning.

Det var Sampo Terho, ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp, som först informerade medierna om att experimentet med den frivilliga skolsvenskan – inte regeringen.

De elever som deltar i försöket garanteras en möjlighet att komplettera sina språkstudier i samband med högskoleexamen.

2 200 elever är ca 4 procent av en årskull på 58 000 elever. I ett pressmeddelande från Undervisningsministeriet heter det att syftet med försöket är att utöka möjligheterna för anordnare av grundläggande utbildning att utvidga språkurvalet utan att eleverna är skyldiga att studera finska eller svenska.

I försöket ska konsekvenserna för inlärningsresultaten, språkvalen och -utbudet följas upp och därtill uppföljs konsekvenserna för elevernas studier efter den grundläggande utbildningen.

Vilka kommuner som deltar i experimentet är ännu öppet. När lagändringen trätt i kraft kan kommuner och skolor ansöka om tillstånd till språkförsök av Utbildningsstyrelsen.

– Tillstånd kan beviljas en undervisningsanordnare som har förutsättningar att genomföra försöket på ett sätt som motsvarar dess syften utan att äventyra elevernas rättigheter, heter det i pressmeddelandet från Undervisningsministeriet.

De kommuner och skolor som deltar i försöket ska vara så representativa som möjligt med tanke på regionerna och språkgrupperna.

På Twitter konstaterar Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson att ”Sannfinländarna jublar. Man har kommit en bit på väg för att ytterligare försämra språkkunskaperna och landets konkurrenskraft”.

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist anser å sin sida att språkförsöket är ”en onödvändig övning” som kommer att ge kommunrnana kostnader. Blomqvist och Henriksson är dock nöjda med att experimentet genomförs med begränsningar.

Fakta/ Regeringens språkexperiment

  • Handlar om ett tidsbundet försök att göra det andra inhemska språket frivilligt
  • Inleds i augusti 2018
  • Kräver en temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning
  • Berör högst 2 200 elever, under fyra procent av åldersklassen
  • Utbildningsstyrelsen beviljar tillstånd att delta
  • Undervisningsanordnare med tillstånd kan delta i försöket med elever som inleder årskurs 5 eller 6 i grundläggande utbildning läsåret 2018 och som inte har inlett studierna i det andra inhemska språket
  • Lärokursen för en elev som deltar i försöket omfattar inte det andra inhemska språket utan lärokurser i minst två främmande språk
  • Elever som deltar kan söka befrielse från studierna i det andra inhemska språket även i gymnasiet eller i yrkesinriktad grundutbildning
  • Undervisningsanordnaren ska säkerställa att eleven och dennes vårdnadshavare är medvetna om kraven på språkkunskaper i den gällande lagstiftningen
  • De som deltar i försöket garanteras en möjlighet att komplettera sina språkstudier i samband med högskoleexamen

Läs också:

Kommuntorget har tidigare skrivit om hur sannfinländska fullmäktigemedlemmar systematiskt motionerat om att göra svenskan frivillig i sina hemkommuner.

Kampen mot skolsvenskan trappas upp – nu aktiverar sig sannfinländarna i kommunerna

Lipponen och Kronman: Experimentera inte medungas framtid genom språkförsök

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *