Det är sällan det finns möjlighet för barnträdgårdslärare som arbetar i barngrupp att träffas och utbyta idéer – när det ordnas program är det oftast deras chefer som får delta. Nu finns en unik chans att träffas, lära nytt och utbyta idéer under en studieresa till Island under temat natur, kultur och jämställdhet

I april 2018 ordnar Svenska kulturfonden och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, i samarbete med Finlands Kommunförbund, en studieresa till Reykjavik som riktar sig till barnträdgårdslärare och socionomer som jobbar i barngrupp på svenskspråkiga daghem och förskolor i Finland.

– Det som är speciellt med den här resan är att det är barnträdsgårdslärare som jobbar i barngrupp som deltar. Det är sällan personal som arbetar i barngrupper träffas på det här sättet i Finland, oftast ordnas såna här resor för föreståndare och chefer, säger Nora Karlsson daghemsföreståndare på Marias Asyl som, tillsammans med barnträdsgårdslärare Charlotta Nygård, fungerar som konsult för programmet.

Resans mål är ta in impulser från Islands småbarnspedagogik för att berika enheterna på hemmaplan, samt skapa svenskspråkiga nätverk inom småbarnspedagogiken. I Reykjavik bekantar sig deltagarna med den isländska småbarnspedagogiken och besöker daghem och skolor med genus- kultur- och naturpedagogisk inriktning.

På Marias Asyl sysslar de mycket med konst, och personalen på har arbetat mycket med en kulturarbetare hemma från Island, vilket har bidragit till valet av resmål.

– Island har ett stort kulturutbud för att vara ett så litet nordiskt land. Deras sagor och tro på älvor och tomtar är spännande, och det ska bli intressant att se hur de för vidare traditionen och fantasin till barnen, säger Karlsson.

På Island finns omkring sjutton daghem och skolor som tillämpar genuspedagogik, enligt den s. k. Hjallismodellen, som bland annat betyder att flickor och pojkar skiljs åt i undervisningen, vilket ska göra det lättare att anpassa upplägget enligt respektive grupps behov. Besök till ett par av dessa daghem står på programmet under studieresan.

– Genustänk är något som genomsyrar vår verksamhet, men vi är inget utpräglat genusdagis. Det ska bli intressant att se hur genusdaghemmen har tänkt igenom varje aspekt ur ett genusperspektiv, säger Karlsson.

Nätverkande i ny miljö

Initiativtagare till resan är Gun Sandberg-Wallin, VD på Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, och Sonja Oillas-Airinen, ombudsman på Svenska kulturfonden.
För ett år sedan ordnade stiftelserna en liknande resa, då till Köpenhamn och med en annan målgrupp.

– Den visade sig vara jätte lyckad. De personer vi valde till den resan kände inte varandra sedan tidigare, så deltagarna skapade nya nätverk, varav flera ännu håller kontakt. Innan resan delades deltagarna in i grupper som gör förhandsuppgifter tillsammans. De bildade på så sätt nätverk både före, under och efter resan. Det är en väldigt engagerad grupp, och när de träffar varandra blir de kreativa och tar tillvara möjligheten. Vi hoppas att samma ska hända på den här resan där vi följer samma koncept, säger Sandberg-Wallin.

Leif Jakobsson, direktör på Kulturfonden, säger att stöd till utbildningen i Svenskfinland är en viktig del av deras uppdrag.

– Fortbildning för aktiva inom utbildningssektorn är en av de fina satsningar som Kulturfonden kan göra, utan att överta det ansvar som kommun och stat har för utbildningssektorn på svenska i vårt land. Att stödja utbildningen i Svenskfinland är en viktig del av vårt uppdrag.

Kulturfonden har tidigare ordnat liknande resor riktade till olika utbildningsnivåer.

– Nu vill vi ge den här möjligheten till de som arbetar med småbarnspedagogik, säger Jakobsson.

Ansökningen är öppen mellan 9-31.1.2018 och görs elektroniskt på kurstorgets webbplats. Till Kurstorget

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *