Finlands svenska lärarförbunds t.f. ordförande säger att det finns frågor som måste få svar med tanke på skolstarten i höst.

— Vi anade att det här skulle ske men det skedde snabbare än vi kanske trodde.

Linda Felixson, vice ordförande för Finlands svenska lärarförbund och t.f. ordförande tills FSL får en ny ordförande i juni, säger att de konstaterade fallen av covid-19 i skolor i Sibbo, Borgå och Helsingfors skapar ett svårt pussel för rektorerna.

Det kan bli svårt, till och med omöjligt, att hitta personal som ersätter och därmed också knepigt att fördela arbetsuppgifterna bland personalen på ett bra sätt.

Ojämlik situation

Felixson efterlyser tydligare direktiv för skolorna. Förra veckan återgick skolorna till närundervisning eftersom distansundervisningen inte längre kan motiveras på laglig grund, förutom i specialfall. Men Felixson säger att redan efter tre dagar finns det lokala arrangemang som i praktiken innebär att distansundervisningen fortsätter.

— Det behövs direktiv om hur våren ska genomföras så att arbetssituationen blir hållbar för personalen, och för att rektorerna ska få stöd i pusslandet.

 

 

Utbildningsstyrelsen kom förra veckan med preciserade anvisningar om hur skolorna kan fatta beslut om undervisningsarrangemang istället för att bevilja elever frånvaro. Men du säger att det inte räcker?

— Det är oklart om huruvida lärare som är i närundervisning också ska sköta distansundervisningen eller om den sköts av lärare som är i karantän. Vad gör vi om personalen inte räcker till? Rektorn i den berörda Sibboskolan var väldigt uppgiven för han tvingas göra om planerna.

 

 

Undervisningsminister Li Andersson säger på Twitter att hur Borgåskolan agerat tyder på att systemet fungerar. Är du av annan åsikt?

— Inte helt av annan åsikt men situationen är väldigt ojämlik runt om i Svenskfinland, beroende på hur besluten tas. Till exempel i Sibbo rekommenderas att eleverna i årskurs 4–6 stannar hemma, men vad om de kommer till skolan? Det blir ett pussel av lokala lösningar.

Delade åsikter bland FSL:s medlemmar

Trots att bara några dagar återstår av läsåret är det viktigt att få klarhet i situationen, säger Felixson. Coronasituationen kommer sannolikt att vara densamma i höst, till och med eskalera till den grad att skolor stängs.

— Jag är bekymrad. Säkert kommer vi att klara de resterande två veckorna men frågan är hur det blir i längden. Det finns lite motstridiga direktiv. Jag vet att det finns de som hoppas på striktare direktiv och de som tycker att det är bra att de kan fatta lokala beslut. Men vi måste lyfta fram de här bekymren nu och hoppas att situationen inte eskalerar under de sista dagarna.

Felixson är vice rektor i Smedsby-Böle skola i Korsholm. Smittläget i Korsholm är inte akut på samma sätt som i Nyland och skolorna har en beredskapsplan att följa, skulle fall av covid-19 bekräftas.

— Vi håller andan och hoppas att vi klarar maj månad.

Vilka signaler får du från fältet, av FSL:s medlemmar?

— Det är tudelat. Många tycker det är bra att skolorna öppnat och att lärare och elever kan träffas. Många är också bekymrade och arbetar inte i skolan eftersom de hör till riskgruppen. Det som ledde till många frågor förra veckan var att kommunerna inte lyckats mobilisera tillräckligt med personal för kosthållet. Lärare och skolpersonal är snälla och ställer förstås upp, men det har varit många frågor om vad de kan förväntas göra. Det här måste lösas till hösten. Kommunen måste anställa mer personal om nödvändigt.