För en del elever och lärare blev återgången till närundervisning kortvarig.

Sedan skolorna övergick till närundervisning den 14 maj har konstaterade fall av covid-19 lett till att elever satts i karantän och till att distansundervisningen återupptagits.

Redan i fredags, alltså dagen efter att närundervisning återupptagits, meddelade Sibbo att kommunen är beredd på att återinföra distansundervisning. Syftet med strategin är att trygga elevers skolgång även om lärare och skolgångshandledare exponeras för viruset och försätts i karantän, förklarade kommunen den 15 maj.

Två dagar senare, den 17 maj, visade det sig att strategin var nödvändig. Kommunen meddelade att ”en betydande del av [Söderkulla skolas] lärare och skolgångshandledare har försatts i karantän efter att ha varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset.”

I praktiken innebär det här att från och med i dag får elever i årskurs 4–6 i Söderkulla skola distansundervisning. Elever får komma till skolan om de så vill, men får i så fall distansundervisning i skolans lokaler.

I Borgå har en elev Linnajoen koulu konstaterats ha coronaviruset. Sammanlagt sjutton elever och fyra lärare har försatts i hemkarantän efter att ha exponerats för viruset.

På Twitter skriver undervisningsminister Li Andersson att skolan agerat exemplariskt, utgående från smittskyddslagen.

 

En extra städning gjordes i skolan under veckoslutet, men i övrigt fortsätter de andra eleverna sin skolgång som normalt, meddelar staden. Linnajoen koulu har cirka 550 elever.

I dag meddelade Helsingfors stad att elever i Itäkeskuksen peruskoulu och Kannelmäen peruskoulu har försatts i karantän. I den första skolan handlar det om en elev och två anställda, i den andra om fjorton elever och fyra anställda.

Utöver de berörda eleverna och anställda ska övriga elever och personal komma till skolorna i vanlig ordning.