Esbo stad har fått Lärande stad -priset av Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, för sina insatser för livslångt lärande.

Priset överlämnades i Mexiko City i Mexiko under konferensen för lärande städer (2nd International Conference on Learning Cities, Building Sustainable Learning Cities) 28.9.2015.

Det världsomfattande nätverket av lärande städer grundades 2014. Redan föregående år deltog Esbo i den första konferensen för lärande städer och meddelade då, att staden vill medverka aktivt i nätverket.

Att bygga en lärande stad bygger på innovationer, som skapas i samarbete med olika aktörer. Därför främjas målsättningen tillsammans med kommuninvånare, utbildningsorganisationer, företag och samfund. Esbo utnyttjar i utvecklingsarbetet experter i staden och erbjuder utvecklingspartnerskap till läroanstalter, samfund och företag såväl lokalt, nationellt som internationellt. Stadens roll är att skapa förutsättningar, bilda nätverk och erbjuda bästa möjliga  plattform för lärande.

Målsättningen för livslångt lärande är en kunnig Esbobo, som i sitt liv förverkligar en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling. Lärande stöds genom att skapa en sammanhängande inlärningsstig, erbjuda nya läromiljöer och utnyttja digital teknik.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *