Vad är underställ, galonbyxor och sydväst? Och klär man ett barn när det är kallt ute? Läraren Ingrid Rönnow tar hjälp både av kroppen och engelska när hon förklarar. Ibland blir det också finska och franska. Men det fungerar, för snart hittar rätt plagg fram till rätt begrepp.

– Titta! Jag hittade en sida med namn på alla barnkläder, utropar någon och viftar med telefonen.

Enligt Ingrid Rönnow är det just så här det fungerar. Man hjälper varandra hela tiden.

I januari 2016 inleddes projektet SFX svenska på Helsingfors arbis med målet att ge invandrare möjlighet att få ett yrke samtidigt som de lär sig svenska. Projektet, som bekostas av Europeiska socialfonden, är ett samarbetsprojekt mellan Arbis, yrkesinstitutet Prakticum och Luckan. Projektledare är Ann-Marie Rosenqvist-Berg. I dag sitter 17 invandrare i klassrummet och på schemat står social- och hälsovårdssvenska. Under våren studerar de svenska på Arbis för att i maj kunna genomföra lämplighetstestet för Prakticums närvårdarlinje. Klarar de testet fortsätter de att studera på Prakticum medan Arbis står för språkstödet. Luckan erbjuder individuella mentorer som stöder studerandena i studierna.

Justyna Klorek, från Polen, är en av dem som antagits till projektet. Hon har bland annat undervisat vid Åbo Akademi och studerat finska.

– Svenska är lättast för mig. Jag är så glad att jag får studera på svenska, säger hon.

Hon uppskattar att få ett yrke samtidigt som hon lär sig språk.

– Jag vill jobba i Finland men det är svårt att få jobb. Därför är det bra att få ett nytt yrke, säger hon.

Natasha Aminova från Ryssland har en finsk man och har tidigare studerat finska.

– Det här är en bra grund för mig. Jag kan studera vidare om jag vill, säger hon.

Behov finns

Ann-Mari Rosenqvist-Berg tror på kombinationen av samtidig språk- och yrkesinlärning. Tidigare har man mera utgått från att man först måste lära sig språket och sedan kommer yrket. Nu har man vänt på det hela och utgår från yrket.

– Det är krävande, men de är otroligt motiverade. Det finns helt klart behov av dylika modeller också inom andra branscher, säger hon.

Ingrid Rönnow, som ansvarar för undervisningen i svenska, håller med.

– Det är utmanande. Vi ska ge kontexten samtidigt som vi undervisar i språk. I praktiken handlar det om att till exempel ta upp hur det finländska hälsovårdssystemet är uppbyggt och vilka folksjukdomar som finns för det är ju sådant de inte känner till, säger hon.

Men både hon och Ann-Mari Rosenqvist-Berg konstaterar att gruppen, där majoriteten sedan tidigare har en akademisk slutexamen, är oerhört motiverad.

– Jag tror att motivationen ligger just i det faktum att de studerar för att få ett yrke. Det flesta har bråttom och vill få ett jobb, säger Rosenqvist-Berg.

När projektet avslutas i juni 2017 ska studerandena har avlagt 2 av fem obligatoriska examina. Efter det kan de fortsätta studierna vid Prakticum eller bli ingå läroavtal. SFX Svenska är i sitt slag det första på finlandssvenskt håll och därför vill man samtidigt bygga upp en modell som också kan användas i framtiden.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *