Tjänster ska utvecklas så att de bättre beaktar barn med två adresser.

Social- och hälsovårdsministeriet tar fram till den 14 januari emot utlåtanden om åtgärdsplanen om barns växelvisa boende.

Planen innehåller förslag om hur socialskyddet, bildningstjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna kunde utvecklas så att de bättre beaktar fall där barn bor växelvis eller har två hem.

En tjänst som varit omdebatterad är skolskjutsen. I dagsläget har kommunen skyldighet att ordna skolskjuts från endast den ena förälderns adress. Kommuntorget har tidigare skrivit om frågan, och sedan dess har Pedersöre kommun gått in för ett försök som betyder att barn får gratis skolskjuts från två adresser. Försöket pågår fram till mars nästa år.

Av åtgärdsplanen framgår att föräldrar lyft just frågan om skolskjuts som ett hinder när barn delar hem mellan två adresser. En del föräldrar menar, att barnet skulle kunna fördela tiden jämnare mellan föräldrarna om skolskjuts ordnades också från den andra förälderns adress.

Åtgärdsplanen föreslår att man utreder en utvidgning av kommunernas ansvar för skolskjutsar när det handlar om barns växelvisa boende. Utredningen ska beakta de praktiska effekterna av att ordna den tjänsten, hur kommunernas ekonomi påverkas och hur barnets situation förändras om skolskjuts från två adresser börjar höra till kommunernas skyldigheter.