Undervisningsminister Li Andersson säger att den ökande ojämlikheten i lärandet är det största utbildningsrelaterade problemet.

En arbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att jämlikhetsunderstödet för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik blir en bestående del av statsunderstödssystemet.

Förslaget, som är en del av projektet Utbildning för alla, har överlämnats till undervisningsminister Li Andersson (VF). Ministeriet inleder lagberedningen under hösten.

Syftet med jämlikhetsunderstödet är att stärka likvärdigheten inom utbildningen genom att rikta resurser särskilt till områden där socioekonomiska faktorer kan leda till sämre inlärningsresultat, heter det i ministeriets pressmeddelande.

Arbetsgruppen anser att det är viktigt att resurserna för positiv särbehandling riktas på basis av kriterier som är specifika för daghem och skolor och inte till exempel på basis av indikatorer som gäller hela kommunen eller utifrån postnummerområdet. Anordnaren, alltså kommunen, ska styra understödet till varje verksamhetsställe genom intern budgetering.

I pressmeddelandet säger Li Andersson att jämlikhetsunderstödet är en skräddarsydd lösning för den ökande ojämlikheten i lärandet.

– Det är Finlands största utbildningsrelaterade problem just nu. Det räcker inte att bara en del av barnen och ungdomarna klarar sig bra i skolan. Ett land i den här storleksklassen har inte råd att gå miste om en enda människas kunnande. Med hjälp av jämlikhetsunderstödet kan man stärka stödet för lärande precis där det behövs ytterligare satsningar.

Jämlikhetsunderstödet kan användas till att anställa till exempel kompanjonlärare och göra det möjligt att dela upp grupperna och ha delade lektioner. Skolorna kan också anställa skolgångsbiträden. Inom småbarnspedagogiken gör jämlikhetsunderstödet det möjligt att bland annat minska gruppstorlekarna.

Som en del av reformen föreslås att understödsprocessen ses över så att den tunga ansökningsprocessenen och redovisningsprocessen förenklas.

Programmet Utbildning för alla är ett utvecklingsprogram för jämlikheten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Programmets totala finansiering under regeringsperioden är 313 miljoner euro.

Se video: Den svenska lärstigen på finskspråkiga orter är för splittrad