Från och med hösten ska alla elever som börjar skolan börja med det första främmande språket, A1-språket, under vårterminen. Språkundervisningen ökar alltså med två årsveckotimmar i årskurs 1 och 2.

Den 20 september 2018 ändrade timfördelningsförordningen och förordningen om grundläggande utbildning. Undervisningen i A1-språket inleds stegvis så att undervisningen i årskurs 1 inleds under vårterminen 2020 och utvidgas till årskurs 2 under läsåret 2020-2021. Undervisningen i A1-språket omfattar totalt 2 årsveckotimmar i årskurserna 1 och 2. 

Därtill har Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Utbildningsstyrelsen ett anslag på två miljoner euro för fortbildning om tidigareläggning av undervisningen i A1-språket.

– Kommunerna får själva besluta vilket A1-språk de väljer att erbjuda. Det kan vara ett främmande språk, det andra inhemska språket eller samiska, säger Mari Sjöström, sakkunnig på Kommunförbundet.

Kommunförbundet har tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet gjort en anvisning om verkställigheten.

För tillfället börjar A1-språkundervisningen senast i årskurs 3, men många kommuner har redan valt att erbjuda mera än det nationella minimikravet.

Det vanligaste A1-språket i lågstadiet är enligt utbildningsstyrelsens statistiktjänst engelska, som väljs av 90 procent av eleverna.

I svenskspråkiga skolor är det vanligaste A1-språket finska. Utöver engelska och finska är de vanligaste A1-språken svenska (1,1 procent), tyska (1,3) och franska (1,3).

Sjundeå har redan ställt om

Som en del av regeringens spetsprojekt genomförde man ett försök med att tidigarelägga språkundervisningen inom förskoleundervisningen, småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen under 2016-2018.

Spetsprojektet för språk har genomförts i form av lokala försök, som finansierats med statligt specialunderstöd. Sammanlagt har över 8 miljoner euro beviljats till 131 olika projekt.

Sjundeå är ett exempel på en kommun som valt att tidigarelägga A1-språkundervisningen redan från och med januari 2019.

I den finskspråkiga Aleksis Kiven koulu börjar förstaklassarna lära sig engelska, medan de svenskspråkiga eleverna i Sjundeå svenska skola börjar med finska.

– Vi har börjat i tid, eftersom den här omställningen kräver fortbildning av lärarna i hur man undervisar de yngsta eleverna. När den officiella lagändringen träder i kraft har vi redan full fart i vår verksamhet, säger Cilla Ojala vid Sjundeå kommun. 

Kommunförbundets och Undervisningsministeriets gemensamma anvisning om verkställigheten.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *