Henrik Rainio

Henrik Rainio

Henrik Rainio är tf direktör för kommunalekonomiska enheten vid Kommunförbundet.