Borgå har ett eget varumärke, Klimatsmarta Borgå, som syns både i strategin och i den dagliga kommunikationen.

Borgå stad förärades titeln Årets klimatkommun vid Kommunernas klimatkonferens i Tammerfors. NTM-centralen i Norra Savolax får ett hedersomnämnande för samarbetet för ett kolneutralt Norra-Savolax. Kommunförbundet delar ut priset Årets klimatkommun vartannat år.

Klimatkommunen Borgå har olika exempel på samarbete och involvering inom stävjandet av klimatförändringen. Även internationellt sett har man väckt uppmärksamhet med den årliga miljögärningsutmaningen för femteklassarna i grundskolorna och med Acceleratorn för hållbara levnadsvanor som erbjuds kommuninvånarna.

Utvecklingen av en hållbar turism spelar en viktig roll i staden. Borgå är en partner i samarbetet inom EU:s Urban Agenda for the EU Partnership on Sustainable Tourism. Dessutom deltar staden i olika nätverk, såsom Hinku och Climate Leadership Council.

År 2020 lanserade Borgå utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå som ett tack till företag, föreningar eller andra organisationer för deras verksamhet till förmån för miljön och klimatet.

Förutom samarbete och involvering spelar också kommunikationen en viktig roll i stadens klimatarbete. Borgå har ett eget varumärke, Klimatsmarta Borgå, som syns både i stadsstrategin och i den dagliga kommunikationen. Stadens egen maskot Klimaträven gör till exempel daghemsbesök och deltar i naturutflykter med barnen.

Klimatperspektivet är en del av stadens upphandlingsriktlinjer och upphandlingsrapportering, och man har också ställt upp bindande mål för koncernens bolag i budgeten. Ett starkt bevis på stadens engagemang är beslutet att inrätta en ny fond för den gröna omställningen värd 10 miljoner euro. Syftet med fonden är att säkerställa att Borgå stad har förutsättningar att inleda och delta i projekt som utvecklar näringarna och deras verksamhetsmöjligheter. På så sätt påskyndar Borgå den gröna omställningen för företag som är verksamma i staden och skapar nya affärsmöjligheter.

Hedersomnämnande till Hiilineutraali Pohjois-Savo

Kommunförbundet beviljade också nätverket Hiilineutraali Pohjois-Savo (Ett koldioxidneutralt Norra Savolax) ett hedersomnämnande för stödjandet av kommunernas klimatarbete. Priset tilldelades NTM-centralen i Norra Savolax.

Nätverket Hiilineutraali Pohjois-Savo samlar invånarna i Norra Savolax kring olika klimatfrågor. Verksamheten omfattar webbinarier, seminarier och workshoppar samt gemensam utveckling av kommunernas klimat- och resurssmarta program, där man har skapat högklassiga färdplaner för kommunerna i regionen.