Också små och medelstora företag låter bli att söka coronastöd, framgår av utredning.

Statens sammanlagda stöd på 250 miljoner euro, som ska kanaliseras till ensamföretagare via kommunerna, har till stora delar förblivit outnyttjat, skriver tidningen Uutissuomalainen (bakom betalmur).

Tidningen har granskat läget i 15 största städerna. Av granskningen framgår att över 80 miljoner euro inte delats ut.

Ensamföretagare har rätt till ett stöd på 2 000 euro av hemkommunen, för ekonomiska bortfall som coronavirusepidemin orsakat. Förlusterna ska vara minst 30 procent av omsättningen för att stödet ska beviljas. Stödet kan ännu sökas fram till slutet av september.

Varför efterfrågan inte varit så stor som Arbets- och näringsministeriet uppskattat är oklart. Ministeriets sakkunniga spekulerar att epidemin inte drabbat ensamföretagare i den utsträckning som först befarades. Att det skulle handla om att ansökningsförfarandet är krångligt tror inte ministeriets tjänstemän.

Men också många små och medelstora företag har lämnat stödmöjligheterna outnyttjade, framgår av den undersökning (pressmeddelande på finska) som Företagarna i Finland, Finnvera och Arbets- och näringsministeriet gjort.

Hela 42 procent av företagen, ensamföretagarna medräknade, har inte använt det stöd som funnits tillgängligt via Business Finland och NTM-centralerna. Som skäl anges komplicerade stödformer, som också förändrats under tiden.

De små och medelstora företagen är trots det relativt nöjda med det stöd de fått under coronakrisen. Över 75 procent av företagarna upplever att företagsstöden motsvarar deras behov bra eller delvis bra. Många önskar trots allt mera flexibilitet i stödförfarandet.

Läs också: I Borgå vill rådgivare ha mindre byråkrati för ensamföretagare