Det är beklagligt att åbobor kommer i kläm i JHL:s och Arkeas konflikt, men facket har inget val, säger ordförande.

De JHL-anslutna som är anställda vid Arkea – det av Åbo stad äga bolag som producerar fastighets- och kosthållstjänster – strejkar från och med klockan 12 på onsdag. Strejken involverar också Jytys medlemmar.

Strejken syns i daghem och skolor ännu på fredag, eftersom Arkea gör måltider till alla Åbo stads daghemsenheter, grundskolor, yrkesskolor och gymnasier. Strejken avgränsas så att den inte äventyrar någons liv, hälsa, säkerhet eller egendom, skriver JHL i ett pressmeddelande.

Bakom konflikten ligger Arkeas planer att överföra arbetstagarna till ett billigare kollektivavtal.  Förändringen, som berör över 1 000 anställda, skulle sänka de redan från tidigare lågavlönade arbetstagarnas totala inkomster med 15–30 procent, beroende på uppgifter och arbetstid, skriver JHL och menar att försämrade anställningsvillkor varken förbättrar servicens kvalitet eller höjer effektiviteten.

Åbo stads koncernledning har godkänt planerna. Enligt stadens kanslichef Tuomas Heikkinen så handlar det om att stärka Arkeas konkurrenskraft.

– Målet är att Arkea kan växa, utvecklas och erbjuda fler arbetsplatser, då bolagets ekonomiska situation förbättras och konkurrenskraften stärks. Konkurrensen inom branschen har hårdnat märkbart de senaste åren. Om Arkea lyckas i detta ser bolagets framtid ljus ut, säger Heikkinen på stadens webbsidor.

Arkea säger sig ha fört en dialog med arbetstagarrepresentanterna – även om förändringen inte kräver det – och JHL konstaterar att de diskussionerna inte har gett resultat.

JHL tvingas ta strid för anställningsvillkoren med en strejk, heter det i fackförbundets pressmeddelande.

JHL menar att det handlar om avtalsshopping som kraftigt försämrar anställningsvillkoren för över tusen anställda. Förbundet ser sig inte ha något annat alternativ än att inleda en strejk.

– Det är fackförbundets uppgift att se till att det går att leva på lönen. Arkea har återgått till avtalsshopping, vilket är ett hårt slag för arbetstagarna. Det är chockerande att Åbo stads beslutsfattare gett sin välsignelse till detta förfarande och inte föreslagit andra metoder, som till exempel tilläggsfinansiering. Det är beklagligt att åboborna hamnar i kläm, men vi har inget annat alternativ i den här situationen, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i pressmeddelandet.

JHL är berett på att fortsätta arbetskonflikten om Arkea inte drar tillbaka sina planer på att försämra anställningsvillkoren. Förbundet tog för två år sedan strid mot liknande planer. Då tog det två strejker att avstyra dem

– Vi är också nu beredda att försvara våra medlemmars anställningsvillkor ända till slut, säger ordförande Niemi-Laine.