Staden vill sänka tröskeln för unga som vill testa på att vara företagare.

Kristinestads näringslivscentral, som är stadens stödtjänst för befintliga och nya företag och som hjälper till i grundandet av företag, erbjuder fem ungdomar eller företag möjligheten att testa på att vara sommarföretagare.

Erbjudandet riktas till ungdomar i åldern 15–25. I praktiken innebär det ett stöd på 500 euro för ungdomarnas företagsverksamhet, liksom råd och stöd av näringslivscentralen om hur verksamheten kan genomföras.

Syftet med stödet är att hjälpa unga att med låg tröskel testa på att vara företagare, och att förverkliga deras företagsidéer.

Dessa idéer kan basera sig på ungdomarnas kunnande, intressen, drömmar eller möjligheter som de upptäckt i sin omgivning, skriver staden. Det kan handla om allt från ett sommarcafé till att göra webbsidor.

Företagsverksamheten kan pågå under hela sommaren eller under 30 dagar.

Sommarföretagssedeln ges till högst fem företag, som ska vara registrerade i Kristinestad. Alla som söker stödet intervjuas och staden meddelar i maj om vem som beviljats sedeln.

Företagen som beviljats stödet ska avlägga en rapport om verksamheten till näringslivscentralen inom september månad.

Läs mera här.

Förra veckan rapporterade tidningen Ilta-Sanomat att antalet sommarjobb har ökat jämfört med fjolåret, men når inte 2019 års nivå.

På tjänsten Duunotori har ungefär 12 000 sommarjobb utannonserats så långt i år.