E-post, sms och fysiska besök. Under pågående poststrejk använder kommunerna sig av alternativa kanaler för att komma i kontakt med sina invånare och kunder.

I Lappträsk i östra Nyland ställer poststrejken inte till med några större svårigheter. Kommunen gick för över fem år sedan över till elektronisk fakturering.

– Vi använder inte papper längre, säger kommundirektör Tiina Heikka. Alla våra fakturor är numera elektroniska. Skulle någon skicka en pappersfaktura till oss går den direkt till en underleverantör som digitaliserar den innan den kommer hit.

För två år sedan övergick Lappträsk till digitala föredragningslistor för samtliga kommunala möten och på tog man också i bruk elektronisk underskrift vid t.ex. justering av mötesprotokoll.

Just nu rekryterar Lappträsk en teknisk direktör. Kommer ni att förlänga ansökningstiden om poststrejken drar ut?

– Det har vi inte hunnit tänka på ännu, svarar Tiina Heikka. Å andra sidan använder vi Kuntarekry som bara tar emot digitala ansökningar, så det blir nog inget problem det heller.

Jakobstad använder papper

I Jakobstad sker merparten av stadens fakturering via papper. Social- och hälsovårdsverket som betjänar 43 000 invånare i fyra kommuner använder sig huvudsakligen av papper vid fakturering och kallelser till laboratoriet, röntgen och övriga vårdtjänster.

Under poststrejken kommer patienterna att kontaktas per telefon. Staden kommer även att se över sina postningsrutiner, en åtgärd som varit aktuell långt innan arbetskonflikten inom postväsendet bröt ut.

– Postens service har varit haltande en längre tid och det brukar vara osäkerhet om kallelserna ska nå patienterna i tid, säger stadsdirektör Kristina Stenman. 

Staden söker som bäst en stadskamrer och en teknisk direktör. Ansökningstiden för båda tjänsterna löper ut den 18.11. Staden kommer dock inte automatiskt att förlänga ansökningstiden på grund av poststrejken, säger Stenman.

– Det finns andra kanaler än posten att använda sig av, säger hon. Vi använder Kuntarekry och så kan man ju alltid vara i kontakt med oss per telefon eller e-post.

Inga påminnelsefakturor i Vasa

I Vasa kan den som önskar få sina hälsoutlåtanden på papper hämta dem själv vid hälsostationerna. Tidsbokningar meddelas patienten per telefon under strejken.
Vasa kommer inte att skicka påminnelsefakturor under strejken, men uppmanar kunderna att betala sina räkningar när de fått dem.

– Om förfallodag har överskridits på grund av poststrejken behöver kunden inte betala några tilläggsavgifter, meddelar Vasa på stadens webbplats.

Tandvården i Vasa kommer inte att skicka några fakturor alls under strejken.

I fall poststrejken blir långvarig kommer planläggningsavdelningen i Vasa att använda sig av kungörelser i tidningar när det gäller större planprojekt eller planer över allmänna områden. Dessutom läggs handlingarna ut på stadens webbplats.

Vid mindre planändringar där antalet grannar som ska höras är litet för staden själv ut breven i postlådorna till de berörda.

Pargas förlänger betalningstiden

Pargas förlänger betalningstiden för stadens fakturor med 30 dagar. Samtidigt uppmanar man kunderna att övergå till e-faktura.

Också i Kimitoön förlänger kommunen betalningstiden för utgående fakturor. Handlingar till kommunen kan sändas via e-post eller på andra sätt än traditionell post under strejken, skriver kommunen på sin webbplats. Det går också att lämna in handlingar i kommunens brevlåda vid kommunkansliet i Kimito.

Läkar- och sjukintyg skickas inte per post under strejken, utan hämtas från Kimito hälsocentral.

Kommunförbundet uppmanar kommunerna att beakta störningarna i postutdelningen. Strejken kan påverka kommunernas verksamhet, bland annat när det gäller tidsfrister för inledning av ärenden, delgivning och ändringssökande.

Här kan du läsa Kommunförbundets rekommendationer.