Kommunernas sällsynt dåliga ekonomi återspeglas i ett ökande antal permitteringar och uppsägningar på kommunsektorn. I synnerhet uppsägningarna väntas i år bli större än normalt, uppger Kommunarbetsgivarna KT.

Kommunarbetsgivarna KT uppskattar att antalet permitterade i år kommer att uppgå till 8 100 personer (2,5 procent av den totala kommunpersonalen) och antalet uppsagda till 750 (0,23 procent).

Antalet uppsagda ser ut att bli lika stort som under lågkonjunkturen på 1990-talet.

Behovet av inbesparingar i kommunsektorns personalkostnader beräknas vara 1,7 procent eller 360 miljarder euro. Permitteringarna ger en inbesparing på ca 10 miljoner euro, medan effekten av uppsägningarna är ca 48 miljoner euro.

Merparten av  sparåtgärderna sker med hjälp av andra metoder, så som effektivering av verksamheten, minskad rekrytering och via så kallad naturlig avgång.
Kommunerna går också in för att minska antalet visstidsanställda och vikarier.

Pressmeddelandet från Kommunarbetsgivarna KT (på finska).