Enligt KT:s Markku Jalonen har Super och Tehy krävt en tioprocentig löneförhöjning. Facken tillbakavisar detta.

Medan social- och hälsovården tar spjärn för att klara av den anstormande coronapandemin har avtalsförhandlingarna inom den kommunala sektorn avbrutits.

Kommunarbetsgivarna KT anklagar vårdfacken Tehy och Super för bristande krismedvetenhet. Tehy och Super anklagar å sin sida KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen medvetet skapar konflikter i förhandlingarna.

Avtalsförhandlingarna avbröts 19.3. På Twitter gick Markku Jalonen ut med att kravet på en bestående löneförhöjning på 10 procent gör det omöjligt att fortsätta förhandla.

 

 

KT vill se ett årslångt avtal som innehåller en 1,3 procent stor löneförhöjning. En sådan motsvarar den allmänna linje som övriga avtalsförhandlingar följt.

– Under en pågående epidemi ska man inte göra arbetsmarknadspolitik, skriver Markku Jalonen i ett pressmeddelande. Alla ska ta ansvar för att förhindra de olägenheter som undantagsförhållandena orsakar. Ett rimligt avtal som beaktar den allvarliga situationen skapar förutsättningar för det.

Enligt KT skulle Tehys och Supers krav kosta skattebetalarna i kommunerna över 700 miljoner euro i året. I förlängningen skulle prislappen vara 1,7 miljarder euro. Det här samtidigt som Finlands BNP förväntas sjunka 4–5 procent på grund av coronakrisen. Också kommunernas skatteintäkter dyker.

Inofficiell diskussion

Tehy och Super anklagar i ett pressmeddelande KT och Markku Jalonen använder sig av en diskussion som förts i förtroende mellan parterna och som inte var del av de officiella förhandlingarna.

Enligt vårdfacken lyfte de fram oron för hur vårdpersonal klarar sig om coronaepidemin fortsätter i över ett halvt år, vilket THL prognostiserat. Mot bakgrund av detta ska Tehys och Supers representanter betonat att ett nytt avtal måste göra branschen attraktiv och korrigera fel i tidigare avtal.

Dessutom förde facken fram tanken att den vårdpersonal som jobbar i främsta linjen ska uppmärksammas, till exempel genom ett månatligt tillägg på 220 euro under den tid som epidemin pågår.

Enligt ett pressmeddelande från Tehy och Super ska Markku Jalonen ha bett att få fackrepresentanternas tanker i ett dokument, vilket han också fått – i en e-post med snabbt nedskrivna franska streck, enligt facken.

KT:s förhandlingskultur oroar

Tehy och Super menar att de inte framfört ett krav på en tioprocentig löneförhöjning. Enligt dem skulle höjningen snarare handla om 1,5 procent.

– Om arbetsmarknadsdirektör Jalonen avser denna punkt i vår inofficiella diskussion har han antingen förstått vår diskussion fel eller medvetet förvrängt vårt förslag offentligt, heter det i pressmeddelandet.

– Vi upplever att arbetsmarknadsdirektör Jalonen medvetet orsakar oenighet och konflikter i förhandlingarna. Om det är så att förhandlingarna avbryts på grund av en inofficiell diskussion, är vi, i dessa kritiska tider, väldigt förvånade och oroade över Kommunarbetsgivarnas sätt att agera och förhandlingskultur.

Tehy och Super tänker inte kommentera saken mera, med hänvisning till den svåra kris som Finland genomgår.

– Det här måste lösas tillsammans, avslutas pressmeddelandet.