De ursprungliga försökskommunerna har nu kompletterats med 10 nya ansökningar.

Sysselsättningsförsöken i kommunerna, som flyttar en del av arbets- och näringsbyråernas personal och kunder till kommunerna i ett försök att effektivera de sysselsättande åtgärderna, har kantats av motgångar.

Coronavirusepidemin sköt fram startskottet för försöket till mars nästa år, och många kommuner var kritiska mot hur Arbets- och näringsministeriet avgjorde vilka kommunerna som fick vara med. Därför genomfördes en andra ansökningsomgång, där kommuner själva eller tillsammans kunde söka om att få delta.

Den andra omgången har nu lett till ett förslag om en komplettering av regeringens ursprungliga proposition om sysselsättningsförsöken. Enligt den kompletterande propositionen ska till försöksområdena fogas sex nya försöksområden.

Dessutom fogas en eller flera kommuner till de fyra ursprungliga försöksområden som fastställdes i den ursprungliga propositionen.

Bland de kommuner som nu accepterats finns Hangö och Raseborg, som deltar i sysselsättningsförsöket tillsammans.

Inom den utsatta tiden för den andra ansökningsomgången kom det in 12 ansökningar om att få delta i försöken. Ansökningarna omfattade sammanlagt 38 kommuner.

Av ansökningarna valdes 10 ut för fortsatt beredning. Ansökningarna bedömdes enligt de villkor som meddelats på förhand och enligt hur genomförbara planerna är, meddelar Arbets- och näringsministeriet.

Försöksområdena bekräftas slutligt när försökslagen har godkänts av riksdagen.

Kommuner och samkommuner som godkänts för att delta i försöken

  1. Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Ylivieska
  2. Jämsä, Keuru, Saarijärvi
  3. Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi och Lestijärvi som en del av det redan fastställda försöket i Karleby
  4. Kides, Lieksa, Juga, Rääkkylä, Heinävesi, Ilomants, Tohmajärvi
  5. Koskis som en del av det redan fastställda försöket i Salo och Marttila
  6. Kurikka, Kauhajoki, Östermark, Storå, Bötom, Alavo, Soini
  7. Pertunmaa som en del av det redan fastställda försöket i S:t Michel, Juva, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala och Hirvensalmi
  8. Borgå
  9. Raseborg, Hangö
  10. Ulvsby som en del av det redan fastställda försöket i Björneborg och Kumo