Ett lokalt avtal löste konflikten mellan facket och Arkea. JHL:s ordförande tackar den strejkande personalen.

Strejken i Åbo, som i två veckors tid lamslagit matserveringen i skolor och daghem, är över. Formellt upphör strejkåtgärderna på onsdag klockan 16.

Fackförbundet JHL och bolaget Arkea, som ägs av staden, har nått en uppgörelse om Arkeas kommande anställningsvillkor, meddelar JHL.

Förhandlingsresultatet utgör ett lokalt avtal inom ramen för kollektivavtalet för Avainta-arbetsgivarna. Arkeas arbetstagare informeras noggrannare om avtalets innehåll, skriver fackförbundet i ett pressmeddelande.

Enligt JHL säkerställer avtalet säkerställer att Arkea förblir medlem i Avainta Arbetsgivarna rf. Avtalsperiodens längd beror på kollektivavtalsförhandlingar som förs i vår.

– Jag vill av hela mitt hjärta tacka alla JHL:s medlemmar som förhindrade de försämrade anställningsvillkoren med en strejk, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i ett pressmeddelande.

Hon syftar på att Arkea ville byta kollektivavtal för de anställda, för att stärka bolagets konkurrenskraft. JHL menade att det hade sänkt lönerna med upp till 30 procent.

I måndags beslöt stadsstyrelsen i Åbo att Arkeas kosthåll för skolor och daghem tas över av staden, sannolikt av bolaget Kaarea.

Trots att strejken upphör kommer serveringen av lunch i skolor och daghem under slutet av veckan att skötas på samma sätt som under strejken, meddelar Åbo stad.

Råvarubeställningar har inte kunnat göras under strejken, och därför kan inte tillagningen av varm mat starta direkt i alla kök.

Städningen i skolor som städas av Arkea kommer igång som vanligt, men det kommer att ta några dagar innan man når den normala standarden, enligt staden. Sedan den 22 november har städningen i grundskolorna genomförts som skyddsarbete.