Fackförbundet KTK ryter också till om arbetsavtalsshopping.

Kommunaltekniken dras med ett svårt rekryteringsproblem och det här hotar påverka kommuninvånarnas vardag, varnar KTK Teknikens Experter rf, som är ett fackförbund för kommunala tekniska funktionärer.

Den privata sektorn har tack vare högre löner en dragningskraft som försatt många kommuner i en situation där tjänster inte lockar sökande. På grund av det här är viktig service för kommuninvånarna konstant med underbemannad, skriver KTK i ett pressmeddelande.

Bristen på arbetskraft syns till exempel inom miljö- och hälsoskyddet, inom byggnadsinspektionen och inom underhållet. De här övervakar bland annat miljöns, gatornas och byggnadernas säkerhet och sundhet och har en direkt koppling till kommuninvånarnas vardag och välmående. Om lönestrukturen inte åtgärdas kommer problemen att förvärras, skriver KTK.

Fackförbundet höll representationsmöte i Helsingfors i måndags och tog också ställning mot kommunägda aktiebolags så kallade arbetsavtalsshopping, som man menar att har ökat de senaste åren. Avtalsshoppingen försämrar arbetsförhållanden och motivationen för redan lågavlönad personal och på längre sikt riskerar servicens sämre kvalitet och tillgång orsaka tilläggskostnader för kommunerna och skattebetalarna, menar KTK.

Fackförbundet påminner kommunernas beslutsfattare och arbetsgivare om att en välfungerande kommunalteknik är avgörande för att samhället ska fungera.