Äldrevården är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt. Man vill utveckla hemvården och närståendevården. I ministeriets målsättningar sägs att vården ska bli effektivare, högklassigare och klientorienterade.
I den nya strukturen är de primära tjänsterna sådana som tillhandahålls i hemmet och som kan nås hemifrån. Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf) säger att det behövs en attitydförändring. För att den ska bli lyckad måste hela systemet ses över.

– Kunnandet bland de som arbetar med äldre måste utvecklas och samarbetet måste bli bättre.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula betonar att åldrandet måste ses som en del av livet som kräver att man förbereder sig.

– Äldre människor ska stödas för att upprätthålla den egna hälsan och funktionsförmågan, säger Rehula.

Regeringens spetsprojekt finansierar nu försök i kommunerna. Samfund har här möjlighet att söka om finansiering . Verksamheten ska gärna på bygga på samarbete och kan täcka ett helt landskap. De teman som man kan söka finansiering för utlyses senare under våren.

– Vi är särskilt intresserade av nya verksamhetsmodeller för klient- och servicestyrning och hemmavård men också av lösningar som förenar boende och service, säger projektchef Päivi Voutilainen.

För att stödja närstående- och familjevårdare ska lösningar som redan visat sig fungera väl etableras i hela landet och ny verksamhet bedrivas på försök. Samtliga försök innehåller coachning, hälsokontroller och rehabilitering av närståendevårdare samt modeller för avlösare.

För genomförandet av projektet har det reserverats 30 miljoner euro för åren 2016–2018.

Bekanta dig med projektplanen (på finska, pdf).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *