– Det är viktigt att beakta de områdesindelningar som redan finns, säger riksdagsledamot Annika Saarikko (C). Men utgångspunkten är landskapsindelningen.

Våren 2017 blir Annika Saarikko familje- och grundtrygghetsminister då hon tar över stafettpinnen av Juha Rehula. De två centerpolitikerna delar på ministerperioden, bland annat därför att Annika Saarikko är nybliven mamma.

I dag är Saarikko  medlem i riksdagens social-och hälsovårdsutskott. Men hon är mycket fåordig om detaljerna i vårdreformen. Att centern flaggat för nitton områden är dock ingen hemlighet.

– Utgångspunkten är att modellen för självstyrelseområdena utgår från dagens landskapsindelning.

Det är viktigt att beakta de områdesindelningar  som finns då man går in för att skapa nytt, det vill säga  län, landskap, NTM-centraler och valkretsar .

– Den nya områdesindelningen ska hålla i decennier.

För det andra, säger Saarikko, är det viktigt att beakta att självstyrelseområdena också ska ansvara över annat än social- och hälsovård. Då social- och hälsovården är under kontroll följer andra delar av förvaltningen med till de nya områdena.

– För det tredje bör områdena vara av den storleken att en stark och naturlig identitetskänsla uppstår. Med fem områden gör det inte det, säger Saarikko.

Våren 2017 är Annika Saarikko minister och en av ansvarspersonerna för att de nya självstyrande områdena ska fungera i praktiken.

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *