Har du utmaningar då det gäller klientavgifter inom socialvården, familjevården, äldreomsorgen eller handikappservicen?

Då är denna informativa halvdag för dig. Klientavgifterna inom socialvården bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Hur bestäms avgiften och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskänkas? 

Nytt datum! Utbildningen ordnas torsdagen den 24.3.2022 kl. 9.00 – 12.00

Utbildningens innehåll:

  • Aktuellt om klientavgifter och allmänna principer då man bestämmer avgifter
   • Bestämmande av avgiften inom:
   • familjevård
   • boendetjänster
   • barnskydd
   • service för handikappande
   • närståendevård
Annika Korpela jobbar som jurist vid Kommunförbundet. 
Under förmiddagen går hon igenom hur avgiften bestäms inom olika sektorer.


Prissättning:

Priset för deltagande på distans:

 • 180 euro (+moms) per person.
 • 5-10 deltagare från samma organisation: 720 euro (+ moms).
 • 11-20 deltagare från samma organisation: 1165 euro (+ moms).
 • 21-30 deltagare från samma organisation: 1482 euro (+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 10 mars 2022.

Välkommen!