Klientavgifterna inom hälsovården bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Hur bestäms avgiften och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskänkas? Annika Korpela, jurist vid Kommunförbundet, går under vårt webbinarium igenom hur avgiften bestäms inom hälsovården.

Viktiga teman som behandlas:
• aktuellt om klientavgifter och allmänna principer då man bestämmer avgifter
• avgifterna inom öppen vård och anstaltsvård
• övriga avgifter t.ex. avgift för läkarintyg mm

Välkommen med!

Pris: 190 euro (+ moms). Deltagaraviften inkluderar kursmaterial och fyra nummer av tidningen Kommuntorget.

Grupprabatt ges enligt följande om deltagarna är från samma kommun/organisation är:

  • 4 eller fler. Pris 760 euro (+ moms)
  • 11 eller fler. Pris 1300 euro (+moms)
  • 21 eller fler. Pris 1600 euro (+moms)
  • 31 eller fler. Pris 1950 euro (+moms)