Doctagons vd Stefan Wentjärvi är inte överraskad över att planerna på ett framtida allsvenskt vårdbolag väcker starka reaktioner. – Men någonstans måste diskussionen börja så att vi har något konkret att ta ställning till och kommer vidare, säger Wentjärvi.

– Det stämmer att jag har tagit fram ett arbetsdokument för hur strukturen för ett gemensamt vårdbolag i Svenskfinland kunde se ut i framtiden, säger Wentjärvi.

Arbetsdokumentet har jobbats fram av Doctagon med input av några andra personer i Svenskfinland som Wentjärvi inte här vill namnge eftersom frågan är känslig. Vad arbetsdokumentet exakt innehåller vill han inte heller gå in på, men utgångspunkten är att hitta en långsiktig lösning för hur man kan trygga vården på svenska i framtiden.

– Frågan är om det finns ett behov för strukturer som fungerar ännu om 20 år. Om svaret är ja måste vi vara pragmatiska och med öppet sinne kunna diskutera olika alternativ, säger Wentjärvi.

Wentjärvi har nu presenterat modellen för ett antal aktörer i Svenskfinland.

– Jag har velat presentera arbetsdokumentet så att alla som berörs av det har samma bakgrundsinfo. Sedan kan vi gå vidare i diskussionerna, säger Wentjärvi.

Däremot kan diskussionsfasen, enligt Wentjärvi inte vara alltför lång. När den nya lagstiftningen träder i kraft kommer konkurrensen att vara hård från dag ett och det gäller alla aktörer i Svenskfinland, oberoende om man går in för en gemensam lösning eller inte. I och med valfriheten kan offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänster i fortsättningen ges av aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn.

– Det kommer att bli en mördande konkurrens på marknaden. Om vi bara diskuterar men inte gör något konkret får vi svårt att hinna med, säger Wentjärvi.

Patienten i första rummet

Kårkulla är en av de aktörer som tagit del av planerna. I en intervju för Kommuntorget säger samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt att modellen inte passar samkommunens verksamhet. Ulfstedt ställer sig framför allt skeptiskt till att samla all vård på svenska i ett enda privatägt bolag.

Wentjärvi poängterar att ägarstrukturen inte på något sätt är fastslagen, men hoppas att både privata aktörer, tredje sektorn och offentliga sidan är med.

– Jag har hela tiden sagt att bolaget måste ha samhällsansvar, men de privata aktörerna är viktiga för att bolaget ska vara konkurrenskraftigt, säger Wentjärvi.

Han hoppas att de fortsatta diskussionerna inte utgår från att försvara sina positioner i Svenskfinland.

– Då har något gått fel. Det viktiga är tänka på patienten och på vården, inte att försvara sin egen position. Öppet sinne brukar vara bra i de flesta sammanhang.

Läs också

Henriksson bjuder in till stormöte om den svenska vårdens framtid
Fungerande vårdkedjor sparar pengar
(Kommuntorgets intervju med Wentjärvi 2016)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *