Kring 600 personer i den äldre åldersgruppen i Vörå och Korsholm har vaccinerats. I Raseborg väntar man på större vaccinleveranser.

Vaccineringen mot covid-19 bland den äldre befolkningen framskrider i olika takt i kommunerna, enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s vaccineringsregister.

I hela landet har 74,3 procent i åldersgruppen 80 år eller äldre fått sin första vaccindos, och 6,1 procent har fått sin andra.

Sett till hela befolkningen har 11 procent av finländarna nu vaccinerats. Gränsen för gruppimmunitet är 70 procent.

Vaccineringsordningen följer statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer, det vill säga social- och hälsovårdspersonal först, sedan personer som fyllt 70 eller äldre.

Ring upp-metoden effektiv

Bland de kommuner som i rask takt vaccinerat gruppen 80 år eller äldre finns Vörå och Korsholm, som har ett samarbetsområde för primärvården.

Hälsovårdaren Ann-Christine Örn, som ingår i kommunernas gemensamma vaccinationsgrupp, säger att samtliga i den äldre åldersgruppen, som velat bli vaccinerade, också har fått sin första dos.

– Vi har lyckats jättebra, speciellt om man jämför till exempel med Vasa, där folk måste ringa upp för att få vaccinationstid. Vasa har i och för sig ett större antal personer som ska vaccineras.

I Vörå och Korsholm, där kring 600 respektive 1 500 äldre alltså nu vaccinerats, ringer man kommuninvånarna enligt ålder.

– Vi började från de äldsta, som var närmare 100 år, och arbetade oss neråt. Det att vi ringt upp har varit den största fördelen. Nu övergår vi till åldersgruppen 70–79 och gör likadant med dem.

Gruppen 80+ får vänta ett tag på sin andra dos, eftersom den ges 12 veckor efter den första.

Vaccineringarna genomförs förutom på hälsovårdscentralerna också av hemvården. Kommunerna får nya doser varje vecka, som distribueras av sjukvårdsdistriktet enligt befolkning och åldersgrupper.

Det enda hindret så långt har varit att Astra Zeneca inte kunnat leverera sitt vaccin i den takt som tidigare utlovades, men det är inget som vårdpersonalen kan påverka, konstaterar Örn.

– Nog skulle vi kunna trappa upp takten, och ta in mer personal om nödvändigt.

Har ni mötts av någon oro för vaccinet?

– Nej, folk har överlag varit jättepositiva. Någon enstaka har tackat nej, men så är det alltid.

THL:s siffror stämmer inte för Raseborg

THL:s vaccinationsregister må visa en skillnad mellan kommunerna, men siffrorna verkar inte vara dagsaktuella.

Till exempel Raseborg informerade i sin förra veckoöversikt att 54,7 procent av åldersgruppen 80 år eller äldre blivit vaccinerade, men enligt THL är siffran 33,4 procent.

Chefsläkare Tove Wide i Raseborg säger att staden senast i början av nästa vecka kommer att ha vaccinerat samtliga inom denna åldersgrupp, och inom vecka 15 kommer alla 70 år fyllda att ha fått sin dos.

– Vaccinationsmängden kommer att öka eftersom vi byter från Modernas vaccin till Pfizers. Det är lite av ett dragspel det här eftersom man inte kunde förutse hur leveranserna skulle gå. Men vi litar på sjukvårdsdistriktets Hus goda vilja, och att vi kan korrigera situationen genom att byta vaccin.

Wide konstaterar att Raseborg började med vaccineringarna lite senare än huvudstadsregionen. Det och problem med leveranserna har resulterat i en liten eftersläpning, som man nu ändå räknar med att åtgärda.

I Raseborg ringer man upp kommuninvånare födda 1940 eller tidigare. Andra är hänvisade till nätbokning och inom kort kommer man att kunna boka vaccinationstid per telefon, säger Wide.

– I allmänhet har det funnits ett stort intresse för vaccinerna. Eftersom Astra Zenecas vaccin först antogs ha mindre effekt har intresset för det varit lite svalare. Nu har det ändå visat sig vara effektivare än man trodde. Åtminstone så lindrar det symptomen hos dem som insjuknat i covid-19. De senaste veckorna har vaccinets samband med blodpropp diskuterats, men den saken är på inget sätt bevisad utan utreds.

Korrigering 19.3 klockan 16:37: Det ungefärliga antalet äldre i Korsholm som vaccinerats har lagts till.