IT-lösningarna behöver tilläggsfinansiering. Ett andra alternativ är att fördröja hela vårdreformen.

Den temporära beredningsgrupp (vate) som förbereder Västra Nylands välfärdsområdes övertagande av social- och hälsovården och räddningsväsendet kommer med ett klart budskap till Finansministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet och Inrikesministeriet: ge oss tilläggsfinansiering eller fördröj social- och hälsovårdsreformen.

Det är i samband med godkännandet av årets budget som vate-gruppen konstaterar att det statsstöd som beviljades i december inte är tillräckligt för att ro i land de kritiska IT-lösningarna i välfärdsområdet.

Det här betyder i sin tur att välfärdsområdet inte kan ordna social-, hälsovårds- och räddningstjänster på ett lagenligt sätt, menar vate-gruppen.

En tilläggsfinansiering är nödvändig för att förändringsarbetet med IT-frågorna ska kunna fortsätta som planerat i februari, heter det i ett pressmeddelande. Om inga löften om tillräcklig finansiering inte ges inom februari är ett andra alternativ fördröja överförandet av kommunernas ansvar till välfärdsområdet, skriver vate-gruppen.

– Med den finansiering vi nu har är det inte möjligt att överföra tjänsterna till välfärdsområdena i början av 2023. I beredningsarbetet förbinder vi oss till att överföra tjänsterna till välfärdsområdena gradvis och på snabbast möjligaste sätt, så länge finansiering finns, säger det temporära beredningsorganets ordförande Sanna Svahn, som också är förändringsdirektör för Västra Nylands välfärdsområde från och med mars.