Enligt regeringen skulle förändringskostnaderna uppstå i de nya välfärdsområdena men kommunpuls-enkäten ger vid handen att kommunerna betalar notan för en del av kostnaderna.

Social- och hälsovårdsreformen för med sig betydligt större förändringskostnader till kommunerna än vad regeringen har räknat i sin konsekvensbedömning.

Det här framgår av Kommunförbundets kommunpulsen-enkät, som besvarades av 192 kommuner. Av dem gav över 100 uppskattningar om förändringskostnaderna, såväl bestående som engångskostnader.

Kostnaderna orsakas av personresurser, inköp av ICT- och konsulttjänster, extra förvaltningskostnader, högre stödtjänstkostnader och omorganiseringar liksom social- och hälsovårdsfastigheter och överlåtelseskatter

Kommunförbundets utvecklingschef Mikko Mehtonen säger att förändringskostnaderna stiger till åtminstone hundratals miljoner.

– Exakta siffror är svåra att ange. Därför använder vi summornas fluktuationsmarginaler. Utgående från dem är det möjligt att se om vi talar om tiotals eller hundratals miljoner euro, säger Mehtonen.

De största kostnaderna är engångskostnader som kommunerna uppskattar till mellan 180 och 450 miljoner euro. Om alla kommuner inkluderas kunde det här betyda engångskostnader på 400–950 miljoner euro.

De bestående kostnaderna uppskattas vara 70–170 miljoner euro, eller 140–370 miljoner euro på nationell nivå.

Enligt regeringen skulle förändringskostnaderna uppstå i de nya välfärdsområdena men kommunpuls-enkäten ger vid handen att kommunerna betalar notan för en del av kostnaderna. Dessa kostnader har regeringen inte inkluderat överhuvudtaget i sina beräkningar.

Utöver de nämnda kostnaderna kan det finnas tilläggskostnader på 270–750 miljoner euro.

– I regeringens beräkning saknas en enorm mängd kostnader och arbeten. Förändringskostnaderna borde beaktas och preciseras. Kostnader som kommuner inte själva kan påverka måste ersättas fullt ut, säger Mehtonen.

Mehtonen säger att kostnaderna överraskade honom även om han diskuterat dem med kommunernas ekonomidirektörer. Överraskande enligt Mehtonen var även deras villighet att svara på frågor om kostnaderna.

Mehtonen skriver om social- och hälsovårdsreformens kostnader i sin blogg (på finska).

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.