Riskgrupperna måste vaccineras först. Sedan kan det bli aktuellt att styra vacciner till de värst drabbade områdena.

Regeringen utredde om en ändring i vaccinationsordningen kunde ha varit ett sätt att undvika den begränsning i rörelsefriheten och i kontakten mellan människor som nu föreslås.

Det framgick när statsminister Sanna Marin (SDP) och Mika Salminen, chef för hälsosäkerhetsavdelningen vid THL, höll presskonferens i dag.

Regeringspartierna diskuterade vaccinationsordningen i samband med att partierna till ställning till propositionen om begränsningarna.

Statsminister Marin konstaterade att vaccinationsordningen inte kommer att ändras, det vill säga att riskgrupper och vårdpersonal ska vaccineras först. Däremot så ser Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med hälsomyndigheterna över frågan om huruvida vacciner kunde styras till de värst drabbade områdena efter att den första vaccineringsfasen genomförts.

Mika Salminen sa att en ändring i vaccinationsordningen inte hade löst de problem som regeringen nu försöker komma åt genom begränsad rörelsefrihet och masktvång för personer över 14 år. Det beror dels på att leveransen av vaccinerna, speciellt det som måste förvaras kallt, följer en viss rytm, dels på att effekterna av vaccinet dröjer flera veckor.

Dessutom skulle personer i riskgruppen försättas i en stor hälsofara om man frångick den förutbestämda ordningen, sa Salminen.

Han underströk att de skärpta restriktionerna är de verktyg som regeringen inte ännu använt för att stoppa smittspridningen.

– Inte heller för THL är det lätt att förorda dessa åtgärder, men vi ser det som nödvändigt om vi vill undvika en situation som man nu har till exempel i Estland, sa Salminen.

Enligt Salminen har Finland klarat sig bra i pandemin tack vare att finländarna litat på myndigheterna.

De nya virusvariationerna, som sprider sig lättare, i kombination med att vi fortfarande befinner oss i vinterhalvåret, gör att Finland riskerar hamna i ett lika dåligt läge som andra europeiska länder, sa Salminen.

– För en vecka sedan kom vi till slutsatsen att läget är så allvarligt att andra åtgärder behövs. Åtgärderna får inte vidtas för fort, men om man väntar för länge blir det svåra tider framöver.

Främst är det hälsovårdens bärkraft som oroar regeringen och hälsomyndigheterna, nu när riksdagen börjar behandla den proposition som innebär att drygt en miljon människor i huvudstadsregionen och i Åbo inte får röra sig utomhus, eller ha kontakt med människor utanför hushållet, annat än i nödvändiga ärenden.

LÄS MERA: Polisen i Helsingforsregionen och i Åbo förbereder sig på striktare övervakning

Statsminister Marin konstatera att begränsningarna indirekt handlar om att komma åt folksamlingar i privata hushåll och på offentliga platser som man hittills inte kommit åt. Hon sa sig lita på att finländarna kan följa restriktionerna.

– Finland är inte en stat där polisen övervakar individer. Det vill vi inte heller vara. Men polisen följer med läget och bötfällningar kan bli aktuella.

Under presskonferensen ställdes frågor om hurdana affärer som folk har rätt att besöka. Marin och Salminen betonade att avsikten inte är att kontrollera affärerna – även om många av dem kommer att stänga sina dörrar som en följd av restriktionerna – utan att det är människors motiv för att vara ute som är i fokus.

Regeringen bereder ett nytt stödpaket för de företag som drabbas av restriktionerna.

Pressmeddelande: Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter