Det är den offentliga vården, alltså kommunerna, som ansvarar för att finländare blir vaccinerade. Men Social- och hälsovårdsministeriet utreder också hur den privata vårdsektorn kan tas med.

Måndagens nyhet om att den amerikanska läkemedelstillverkaren Pfizer och tyska Biontech är på god väg att börja producera ett coronavaccin väcker frågor om när ett vaccin kan vara tillgängligt för finländare.

Vanligtvis tar det flera år, ibland tiotals år, att framställa ett vaccin. Men coronakrisen har lett till intesiv forskning och tester. Över 200 vaccinkandidater utvecklas som bäst.

Sari Ekholm, överläkare på Social- och hälsovårdsministeriet, säger att frågor om tidtabellen ännu är obesvarade, på grund av en rad omständigheter. När ett vaccin, eller vacciner, är klara att användas kommer kommunerna att ha en viktig roll – men också stå inför vissa logistiska utmaningar.

Det är EU-kommissionen som, för EU-ländernas del, koordinerar upphandlingen av de vaccin som tas fram, inte bara av nämnda tillverkare utan också av andra. Kommissionen har i dagsläget tre avtal med olika tillverkare och ett fjärde är på gång.

När den finländska staten köpt sin andel, som avgörs av befolkningsmängden, kommer utdelningen av vaccinet att ske med det nationella vaccinationsprogrammet som grundplåt. Det vill säga att det är den offentliga vården, kommunerna, som ansvarar för att finländare blir vaccinerade.

De vaccin som nu framställs kommer inte att finnas på den öppna marknaden utan är föremål för avtal som länder redan slutit med tillverkarna.

Är den nuvarande processen för att genomföra vaccinationer tillräcklig, eller behöver den ändras med tanke på ett coronavaccin?

— Det kan komma förändringar. Just nu utreds om den privata vårdsektorn kunde tas med då massvaccinationer genomförs. Det här är ännu en öppen fråga. I någon mån kommer man att agera som man gjorde då vaccinet för svininfluensa distribuerades för drygt tio år sedan. Men det finns också vacciner mot coronaviruset som är svårare att hantera.

Kräver låga temperaturer

Pfizers och Biontechs vaccin måste förvaras kallt, under minus 70 grader. Är det möjligt i alla kommuner?

— Jag vågar inte säga att det är möjligt i alla kommuner för den informationen har jag inte. Förvaringen är en utmaning som måste ses över. Eventuellt kan det, i fall med sådana vaccin, bli tal om större och färre ställen där vaccineringar genomförs. Vi har varit i kontakt med sjukvårdsdistrikten för att utreda vad som är möjligt. Jag tror inte att vaccin som måste hållas väldigt kallt kan distribueras som andra vaccin. Sådana vacciner håller några veckor på kolsyreis. Logistiken är avgörande för hur det kommer att lyckas. Jag säger inte att det är omöjligt men det är utmanande och vi måste avvika från hur vaccin vanligen förvaras.

På frågan om hur många vaccindoser Finland kan tänkas få i en första distribueringsfas svarar Ekholm att det beror på vilket vaccin som blir klart först och på hurdant avtal EU-kommissionen har med tillverkaren. Ett slutlig svar fås först när tillverkaren har tillstånd att sälja vaccinet.

Vem vaccineras först?

Vem som får vaccinet först är en annan central fråga – som inte har ett svar ännu. Ärendet bereds, men utgår man från den allmänna vaccinationsstrategin är det rimligt att personal inom social- och hälsovården står i första ledet, säger Ekholm.

— De tar genom sitt arbete de största riskerna och de har patienter att vårda. Men att ta vaccinet kommer att vara frivilligt.

Vem står i tur efter den yrkesgruppen? Äldre personer?

— Här pågår också en sakkunnigberedning, där man beaktar ålder, personers sjukdomshistoria och så vidare. Vaccineringsordningen är inte fastställd eftersom det beror på vilket vaccin som blir klar först. Det kan finnas vacciner som lämpar sig för åldersgruppen 18 till 65, och som inte är lämpliga för riskgrupper. Först när vaccinet är klart kan vi ta ställning till vem som kan ta det.

Det finns alltså olika typer av coronavacciner som kan bli tillgängliga inom en snar framtid. Vem som blir vaccinerad först beror på vilken typ av vaccin som blir klart först. Men oavsett det tror Ekholm att när vacciner finns tillgängliga så kommer det att ta flera månader innan ett vaccinationsprogram har kunnat genomföras i Finland.