När social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras ska tillgången till service både på finska och svenska säkerställas. Vad innebär det för de svenska tjänsterna och de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena?

Kommunförbundets svenska enhet har sammanställt viktig information om den svenska servicen och strukturerna för att trygga de svenska tjänsterna i vårdreformen. På sidan hittar du också det uppdaterade stödmaterialet för de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena som Kommunförbundet tagit fram i samarbete med Folktinget.

Mer information om reformen och Kommunförbundets reformstöd hittar du här: kommunforbundet.fi/reformstod