Den nya socialvårdslagen träder i kraft första januari 2017. Meningen var att lagen skulle minska på byråkratin. Det kommer den inte att göra. De som behöver utkomststöd kan i framtiden vara tvungna att söka det både från kommunens socialbyrå och från Folkpensionsanstalten hävdar socialombudsmannen Birgitta Gran i Västnyland.

Socialombudsman Birgitta Gran anser att det är fel att människor kan vara tvungna att söka utkomststöd från två olika ställen; FPA och kommunens socialbyrå.

Så här fungerar systemet med utkomststöd

 

Meningen var att Folkpensionsanstalten från årsskiftet skulle ta över behandlingen av alla utkomststödsansökningar. Det ursprungliga förslaget har dock ändrats och från och med år 2017 söks endast det grundläggande utkomststödet i Folkpensionsanstalten.

FPA kommer alltså att sköta rutindelen av ansökningarna, den enkla biten.

– Kommunernas socialbyråer ska också i framtiden sköta det kompletterande och det förebyggande utkomststödet. Lagen borde ändras så att många olika utgifter som ännu finns med i det kompletterande utkomststödet borde flyttas till det grundläggande utkomststödet, säger Birgitta Gran.

Då kunde förmånshandläggarna i kommunerna koncentrera sig enbart på de förebyggande utkomststöden.

Klumpsumma för dagliga utgifter

I det grundläggande utkomststödet ingår en klumpsumma för dagliga utgifter. Utöver det täcker utkomststödet skäliga boendekostnader, hushållsel, nödvändiga sjukvårdskostnader och hemförsäkring.

Grunddelen i utkomststödet, som för en ensamstående person är 485 euro per månad, ska räcka till utgifter för mat, kläder, rekreation, telefon, nätförbindelser och så vidare.

I det kompletterade utkomststödet ingår olika särskilda utgifter. Lagen för utkomststöd har nyligen ändrats så att till exempel dagvårdskostnader har flyttats över till det grundläggande utkomststödet.

Birgitta Gran är socialombudsman i Hangö, Raseborg, Ingå och Kyrkslätt.

Hon säger att det finns saker i det kompletterande utkomststödet som är normerade och därför inte kräver någon individuell prövning för att tas i beaktande. De kunde direkt överföras i det grundläggande utkomststödet.

– Begravningskostnader och studerandenas kostnader för studiematerial är till exempel sådana saker som kunde överföras till det grundläggande utkomststödet.

För klienterna blir det mera byråkrati och det tar dessutom längre tid för dem att få pengarna, tillägger Gran.

Inga problem att gå till två luckor

På Folkpensionsanstalten ser teamchef Päivi Kuivasniemi enbart positiva saker i den nya utkomststödslagen.

– Jag ser inga problem med det att människor kanske måste söka utkomststöd från två ställen.

Dessutom får kunderna en mera jämlik behandling, säger Kuivasniemi.

– Det har också varit meningen med den här lagförändringen.

Har inte alla kommuner gett likadana besked till kunderna?

– Kanske det inte har varit skillnader på hur stora de har varit, men nu kommer att vara enhetliga. Åtminstone utseendemässigt.

Päivi Kuivasniemi blir i höst förman för en grupp på tjugo FPA-förmånshandläggare inom utkomststödsgruppen. I Södra Finlands region kommer det att finnas nio grupper som behandlar utkomststödsansökningar.

Varje enskild kommun kommer inte att ha namngivna förmånshandläggare, utan alla de som jobbar med de ärendena inom regionen kan behandla alla ansökningar.

Inte lätt att träffa förmånshandläggare

Utkomststöd söks nu alltid i kommunens socialbyrå. Det gör klienten varje månad på en blankett genom att redovisa för samtliga inkomster och utgifter.

Birgitta Gran är socialombudsman i fyra västnyländska kommuner.Birgitta Gran är socialombudsman i fyra västnyländska kommuner.
Socialombudsman Birgitta Gran.
Birgitta Gran är socialombudsman i fyra västnyländska kommuner.
Bild: Yle/ Bubi Asplund
birgitta gran,gran birgitta,Hangö,Ingå,Kyrkslätt,patient- och socialombudsman birgitta gran,Raseborg,socialombud,utkomststöd,Västnyland

Det hör nuförtiden till ovanligheterna att en klient skulle få träffa en socialarbetare för att få hjälp med ansökan. Det här gäller de flesta kommuner, säger Birgitta Gran.

– Socialarbetarna har helt enkelt inte tid att träffa klienterna, säger hon.

Förebyggande stöd kräver individuell prövning

Förmånshandläggarna borde få tid för att träffa klienterna i vissa fall.

– Det som blir kvar på socialbyråerna borde vara sådant som verkligen kräver individuell prövning och ett lite intensivare samarbete med klienten.

Det förebyggande utkomststödet är alltid ett sådant stöd, säger Gran.

– Det förebyggande utkomstödet är som namnet säger, till för att förebygga stora problem eller för att hjälpa personen eller familjen att komma bättre till rätta framöver, förklarar Gran.

Meningen med utkomststödet är ju ursprungligen att det ska vara tillfälligt, men till exempel det att allt fler är långtidsarbetslösa gör att behovet finns hos flera och för längre tider, säger hon.

Folkpensionsanstalten är redo

Päivi Kuivasniemi säger att FPA har förberett sig väldigt bra på att ta över behandlingen av utkomststödsansökningarna.

– Vi vet ju inte exakt hur många ansökningar vi kommer att få, men vi har förberett oss bra.

Kuivasniemi säger att FPA redan har rekryterat folk för de nya arbetsuppgifterna.

– FPA har rekryterat människor inom FPA och från kommunerna. Dessutom kommer vi i höst att söka folk via rekrytering utifrån.

På FPA inser man att det inte är klokt att tömma kommunerna på sådana socialarbetare som jobbar med behandling av utkomststödsansökningar.

– Kommunerna har emellertid visstidsanställda som skulle bli utan jobb om de inte flyttar till FPA, säger Päivi Kuivasniemi.

Hon poängterar att de anställda som i framtiden kommer att jobba med utkomststödsärenden på FPA kommer att utbildas för det.

Problem ska redas upp

Päivi Kuivasniemi tror inte det uppstår oöverkomliga problem när FPA tar över behandlingen av utkomststödsansökningarna.

– Blir det några överraskningar har vi beredskap att klara av dem.

Vi är också förberedda på att antalet människor som är i behov av utkomststöd ökar kontinuerligt, säger hon.

– Vi kommer att ha människor som också kan behandla utkomststödsärenden fast det inte är deras primära syssla på FPA.

Ta kontakt med FPA

Päivi Kuivasniemi vill lugna de klienter som ser farhågor av olika slag i och med den nya utkomststödslagen.

– Ta kontakt med FPA. Vi kommer förstås också att utbilda vår betjäningspersonal så att de kan hjälpa och ge svar på möjliga frågor som kan uppstå.

Hon tror också att tröskeln för människor att gå till FPA är lägre än att gå till kommunens socialbyrå.

– Speciellt i små kommuner kan en människa kännas sig väldigt utsatt om grannen ser att personen går in till socialbyrån. Därför tror jag att det gör det lättare för människor på mindre orter att söka hjälp, säger Päivi Kuivasniemi.

Läs mera:

Person fyller i ansökningsblankett.

Arbetslösa Christel Nordberg: Tungt att söka utkomststöd

 

Ekenäsbon Christel Nordberg har i några år varit tvungen att söka utkomststöd hos kommunens socialbyrå. Hon tycker det känns tungt, men är tvungen att göra det eftersom pengarna inte räcker till.