En rekommendation om att bära ansiktsmasker kommer sannolikt nästa vecka, när Social- och hälsovårdsministeriet och THL presenterar en vägkarta för hur coronaviruset ska bekämpas.

Finländsk lagstiftning tillåter inte ett ansiktsmasktvång i kampen mot coronaviruset, men en rekommendation om masker är att vänta nästa vecka.

Det här var budskapet när Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila, THL:s överläkare Taneli Puumalainen och strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki höll presskonferens idag om det aktuella coronaläget i Finland.

Klart är att antalet konstaterade fall av coronasmittan är på uppgång. I går rapporterades 29 nya fall, men Varhila var ändå försiktig med att kalla det för en andra våg. Om trenden fortsätter kan man med säga att Finland gått in i en ny fas efter sommarens nedgång i antalet fall, sa Varhila.

Smittotalet är just nu mellan 1,10 och 1,40, också det en uppgång även om de flesta fall har konstaterats i Helsingforsregionen.

Tre scenarier i vägkartan

Rekommendationen om distansarbete drogs tillbaka den 1 augusti, något som Social- och hälsovårdsministeriet ställde sig kritiskt till. Varhila uppmanar därför arbetsgivare att hålla fast vid möjligheten att distansarbeta, till exempel så att all personal inte är på plats samtidigt utan jobbar på distans.

Ministeriet och THL arbetar med en vägkarta som innehåller olika scenarier för hur smittspridningen kan se ut. Vägkartan publiceras nästa vecka och innehåller rekommendationer om ansiktsmasker.

Vägkartan innehåller tre scenarier: ett där situationen är oförändrad, och där enstaka kluster av coronasmittan kan kontrolleras med nuvarande metoder; ett där fall blommar upp i större utsträckning regionvis, och där effektiverade åtgärder håller situationen under kontroll; och ett tredje scenario där smittan sprids genom befolkningen och inte längre kan spåras.

Det tredje scenariot passar in på vårens situation, då hundratals fall konstaterades dagligen.

Masker dyr affär för familjer

En maskrekommendation skapar också andra problem, som redan kan skönjas. Ett är att ansiktsmaskerna håller på att ta slut i affärerna och apoteken, ett annat att maskerna innebär ytterligare utgifter för människor som har svårt att få vardagen att gå ihop ekonomiskt.

Garantistiftelsens chef Minna Backman skriver på Twitter att ett paket med 50 masker kostar 40 euro. Eftersom det handlar om engångsmasker gör en fyrapersonersfamilj sig av med 6 paket i veckan, det vill säga att familjen betalar 240 euro i veckan, eller 960 euro i månaden, för ansiktsmaskerna.

 

Kommunförbundets direktör för social- och hälsovårdsfrågor Tarja Myllärinen säger att ansiktsmaskerna kan öka på kommunernas utgifter för behovsprövat utkomststöd, som betalas av kommunernas socialbyråer.

Om införskaffandet av masker är invånarnas ansvar är det en utgift bland andra och för dem med knappa medel kan det bli en utgift som betalas med utkomststöd, säger Myllärinen till Lännen Media.