Familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) uppmanar sjukvårdsdistrikten att samarbeta och dela upp specialiteterna mellan sig. Rehula har sänt ett brev till alla landet sjukvårdsdistrikt där han vädjar till sjukledningen att öka samarbetet med andra sjukhus i och utanför regionen.

– Ju mer sjukhusen kommer överens om själva, desto mindre behöver ledningen gripa in –  det samma gäller för övrigt social- och hälsovårdsreformen, säger Rehula.

Rehula uppmanar sjukvårdsdistriktens ledning att aktivt skapa lösningar som ger invånarna tillgång till smidig och fungerande vård. Enligt Rehula ger jourförordningen möjligheter till detta.

– Alla nuvarande centralsjukhus kommer att dejourera också i framtiden. Därtill kommer fler hälsovårdscentraler än tidigare att ta emot brådskande fall under kvällar och veckoslut.

Genom att öka antalet mottagningar och öka samarbetet inom social- och hälsovården inom  bastjänsterna kan vi minska rusningen t.ex. vid mottagningar med samjour, säger ministern.

Syftet med reformen av arbetsfördelningen inom jourverksamheten och den specialiserade sjukvården är att man genom att utveckla arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården ska kunna förbättra kvaliteten på tjänsterna och patientsäkerheten samt tillgodose behovet av tillräcklig kompetens i hela landet.

– Övning ger färdighet, och också bättre resultat, vilket  även gäller  kirurgin, säger minister Rehula.

För närvarande utför de minsta sjukhusen t.ex. vissa canceroperationer mindre än 50 gånger per år, medan motsvarande siffra är över 1300 på det största universitetscentralsjukhuset.

Remisstiden går ut den 10 september.

Läs Rehulas kommentar i sin helhet här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *