Regeringen utreder möjligheten att införa undantagstillstånd igen, skriver Yle.

Idag klockan 11 deltar representanter för landets regioner i ett möte med familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP). Det är det ökande antalet konstaterade fall av corona som fått regeringen att kräva snabbare åtgärder, främst i huvudstadsregionen och Nyland.

Under de sju senaste dagarna har 2 517 fall av corona konstaterats. Det är en ökning med drygt 1 000 fall, jämfört med veckan innan. Antalet dödsfall orsakade av coronaviruset har också ökat: de var 13 under de sju senaste dagarna, 8 veckan innan.

I måndags diskuterade regeringens ministerarbetsgrupp för social- och hälsovård coronavirusläget och i synnerhet lägesbilden för Nyland. Det finns enighet om att det behövs nya åtgärder, och enligt Yle har regeringen bett Justitieministeriet och Justitiekanslern att utreda om undantagstillstånd igen kan införas.

Ministerarbetsgruppens gemensamma budskap till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är att man förväntar sig snabba och tillräckliga åtgärder av Nyland i denna situation.

 

Ministrarna diskuterade också begränsningsåtgärder för restauranger och matserveringar i och med att Nyland övergått till coronavirusepidemins samhällsspridningsfas.

Bestämmelser om begränsningarna för dessa utfärdas vid ett extra statsrådssammanträde idag. Förordningen träder i kraft den 26 november.

Restauranger i Nyland, vars huvudsakliga verksamhetsområde är servering av alkohol, får använda hälften av kundplatserna, på samma sätt som tidigare. Restauranger kan använda 75 procent av kundplatserna.

Syftet med förordningen är också att ingripa i den så kallade nattkaféverksamheten genom att begränsa öppettiderna. Restauranger, barer och dylika matserveringar kan i fortsättningen öppna sina dörrar på nytt tidigast kl. 05 och hålla öppet fram till klockan 23. 

Begränsningarna av öppettiderna gäller inte severingar som är verksamma i anslutning till servicestationer.