En färsk forskningspublikation ger ny information om moderskapsförpackningar på olika håll i världen.

Det är inte längre enbart i Finland som moderskapsförpackningar delas ut. En internationell forskargrupp har kartlagt alla icke-kommersiella moderskapsförpackningar och hittat sammanlagt 91 olika stödprogram med moderskapsförpackningar i 60 olika länder, rapporterar Folkpensionsanstalten.

Stödprogrammen med moderskapsförpackningar är i många fall mindre omfattande än i Finland och sköts exempelvis av medborgarorganisationer.

Programmen är ofta riktade till mödrar som befinner sig i en utsatt situation, såsom fattiga mödrar i Indien och flyktingmödrar i Jordanien.

Lokala förhållanden beaktas

Moderskapsförpackningen utgör så gott som alltid en del av ett mer omfattande stödprogram, där syftet är att öka välfärden, främja hälsan eller minska ojämlikheten. I många länder är ett villkor för att få förpackningen att den blivande modern deltar i hälsoundersökningar under graviditetstiden eller att hon kommer till ett sjukhus eller en klinik för att föda.

– Flera av de personer som ansvarar för stödprogrammen med moderskapsförpackningar berättade vid intervjuerna att de har infört sina program efter att ha hört om den finländska moderskapsförpackningen, säger Jad Abuhamed, forskare vid Tammerfors universitet, i ett pressmeddelande.

Produkterna är ofta förpackade i en liknande låda som i Finland. I vissa länder delas produkterna ut i en trälåda, en flätad korg, en påse eller till och med i en hink.

Innehållet i moderskapsförpackningarna har planerats med beaktande av de lokala förhållandena och behoven. I länder där myggor sprider malaria och andra sjukdomar ingår till exempel ofta ett myggnät i förpackningen.

– Utöver moderskapsförpackningen innehåller stödprogrammen hälsoinformation i form av exempelvis utbildning på nätet eller en broschyr, berättar Ella Näsi, medlem i forskningsgruppen.

I många länder delas moderskapsförpackningar ut vid sammankomster där föräldrar får förberedande information om graviditet, förlossning och barnskötsel samt ges möjlighet till kamratstöd.

Fakta

  • En grupp bestående av forskare i global hälsa vid Tammerfors universitet intervjuade 29 personer som ansvarar för olika stödprogram med moderskapsförpackningar.
  • Utifrån intervjuerna sammanställdes en publikation med information om moderskapsförpackningarnas innehåll, programmens övergripande välfärdsmål och om hur anskaffningen, utdelningen, finansieringen samt andra praktiska frågor som gäller moderskapsförpackningarna är organiserade.
  • Många av stödprogrammen är nya och har ännu inte etablerat sin position.
  • I vissa fall råder det också osäkerhet kring programmens fortsatta finansiering.
  • Resultaten av undersökningen kan hjälpa forskare men också hälsovårdsmyndigheter, beslutsfattare och till exempel medborgarorganisationer, som planerar att införa moderskapsförpackningar eller som vill utveckla ett eget program.