Förslaget till ny jourstruktur är bristfälligt konstaterar professor Olli Mäenpää i ett utlåtande som skickats till regeringspartierna. De språkliga rättigheterna borde tillgodoses bättre och den bristfälliga bedömningen kan innebära att lagförslaget strider mot de grundläggande språkliga rättigheterna och grundlagsutskottets praxis, menar Mäenpää.

Det är Svenska reformgruppen, som är tillsatt av Folktinget och Kommunförbundet som i torsdags vänt sig med en skrivelse till regeringspartiernas partiledare Juha Sipilä, Petteri Orpo och Timo Soini, samt till familje- och omsorgsminister Juha Rehula, för att uppmärksamma dem på den grundlagsproblematik som reformen av jourstrukturen medför.

Som bilaga till skrivelsen bifogades ett utlåtande som Svenska reformgruppen har begärt av professor Olli Mäenpää. I utlåtandet tar Mäenpää ställning till de grundläggande språkliga rättigheterna i social- och hälsovårdsreformen och i reformen av strukturer inom jouren och den specialiserade sjukvården.

Mäenpää konstaterar att förslaget till ny jourstruktur är bristfälligt bl.a. när det gäller utvärderingen av Vasa och Seinäjoki centralsjukhus.

Enligt Mäenpää förutsätter en sådan omorganisering av förvaltningen som förslaget innebär att man väljer det alternativ som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna. Den bristfälliga bedömningen kan enligt Mäenpää innebära att lagförslaget strider mot de grundläggande språkliga rättigheterna och grundlagsutskottets praxis.
Regeringens förslag innebär att nästan 100 000 svenskspråkiga personer i Österbotten och Mellersta Österbotten blir utan akutvård på sitt modersmål.

– Vi kräver därför en omedelbar bedömning av de faktiska följder förslaget har på de grundläggande språkliga rättigheterna och den svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få vård på eget språk, säger Ulla-Maj Wideroos, ordförande för Svenska reformgruppen i ett pressmeddelande från Folktinget och Kommunförbundet.

Förslaget till nya strukturer inom jouren och den specialiserade sjukvården är på remiss till och med 10 september.

Läs pressmdeddelandet från Folktinget och Kommunförbundet här

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. 33
    Kommentarer
    Rune Björkqvist
    Rune Björkqvist Bra gjort av den tillsatta gruppen ovan och Prof. Mäenpää. Jag sänder också en hyllning till våra förfäder, de SFP are som då grundlagen instiftades såg till att de språkliga frågorna skulle vara av stor betydelse vid ändrad förvaltning. Stå på er!