Tidtabellen för vårdreformen har fördröjts. Lagförslaget skulle presenteras i maj men enligt utredningsmannen för vårdreformen Tuomas Pöysti,  blir förslaget klart till juni.

– Vi ser över behovet att uppdatera offentlighetslagen. Sverige har ju stiftat en lag där offentlighetsprincipen gäller kommunala och landskapsägda bolag, säger Pöysti. Nu måste vi föra den diskussionen i Finland.

Pöysti säger att man inte nödvändigtvis kan utgå från att begränsningarna som den nuvarande lagstiftningen ställer ska gälla i fortsättningen. Den här offentligheten gäller också privata aktörer.

– I regeringens riktlinjer sägs det att viss central information ska finnas öppet tillgänglig för att man överhuvudtaget ska kunna registrera sig som producent av tjänster som omfattas av valfrihet. Det gäller också privata bolag.

Viktiga faktorer som påverkar kvaliteten, effektiviteten och priset ska enligt Pöysti vara offentliga.

– Vid tjänstemannaberedningen har det också diskuterats att företagens verksamhet även i övrigt ska omfattas åtminstone av bestämmelser som motsvarar de öppenhetsbestämmelser som internationellt gäller för börsbolag.

Läs också: Bolagisering av vården ett ideologiskt val

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *